Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 2 /2017

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 2 /2017
Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A, II våningen.
Tid: 18.01.2017 kl 8:03
Närvarande:
Karri Lumivirta, Sofia Holm, Petra Laiti, Alina Anderson, Tomas Granholm, Mia Palmgren och Matilda Saarinen
Styrelsen beslöt av följande ärenden under mötet:
Styrelsen valde ordförande och vice ordförande för Svenska ekonomie studenters stiftelse.
Styrelsen beviljade projektbidrag.
Styrelsen gick igenom obehandlade klubbidrag från 2016, och beslöt att inte bevilja ersättning på efterhand.
Övriga ärenden:
Styrelsen diskuterade och beslöt om deltagande i evenemang.
Lumivirta har deltagit i KPV:s möte.
Laiti har deltagit i elektronisk WSC-möte.
Mötet avslutas 8:52
————————————————————————————————————————