Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 1 /2017

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 1 /2017
Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A, II våningen.
Tid: 12.01.2017 kl.13.00
Närvarande:
Karri Lumivirta, Sofia Holm, Petra Laiti, Alina Anderson, Tomas Granholm, Mia Palmgren
Matilda Saarinen, Sofia Slotte, Alexandrine Lindstedt ochKennet Mattsson
Styrelsen beslöt av följande ärenden under mötet:
· Sofia Holm valdes till styrelsens vice ordförande
· Matilda Saarinen blev vald som studentrepresentant till Hankens alumniråd och som
representant till Niords styrelse
· Tomas Granholm valdes till klubbansvarig
· Tomas Granholm och Alina Anderson valdes till Jämställdhetsombudsman och
trakasseriombud
· Basid Mahdi valdes till Svenska ekonomie studenters stiftelses förvaltningsråd
· Sofia Holm och Petra Laiti valdes till Pedagogiska Rådet
· Alina Anderson valdes till SHVS direktion och som suppleant till HOAS delegation
– Grundande av en ny klubb, HankRus beviljades
Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:
· Inbjudningar