Studenthälsan

Studenthälsan

När du betalat hälsovårdsavgiften till FPA (35,80€ per termin), har du rättighet att använda Studenternas Hälsovårdsstiftelses, SHVS, tjänster. Detta innebär att du kan besöka vilken av deras hälsovårdsstationer som helst för att få hälsovård. För dig som studerar på Hanken i Helsingfors är det SHVS hälsovårdsstation i Helsingfors på Tölögatan 37A och i Otnäs på Otnässvängen 12 som är närmast.
SHVS erbjuder allmän hälsovård, oralvård samt mentalvård för studeranden.

Tidsbeställningen sker via telefon och rätt nummer hittar du här: 

SHVS erbjuder även tjänsten Self där du själv kan kontrollera, avboka samt boka (då du fått lov av en läkare) tider. Det rekommenderas att man tar i bruk Self servicen genast då du betalat hälsovårdsavgiften till FPA. SHVS har även tillgång till OmaKanta, där all din sjukhistoria sparats, för att kunna försäkra alla om en så bra vård som möjligt.

För vidare information, gå in på SHVS hemsida: