Intressebevakningsutskottet

Kontaktperson: Jonatan Stenberg
jonatan.stenberg@shs.fi

Intressebevakningsutskottet är ett utskott som stöder styrelsens arbete med SHS externa intressebevakning. Extern intressebevakning går i praktiken ut på att göra SHS medlemmars röst hörd i samhället.

Utskottet träffas med regelbundna mellanrum för att diskutera aktuella ärenden och
ordnar utöver det även annat program.

Den absolut största delen av arbetet för extern intressebevakning går ut på att vara aktiv i de samarbetsorganisationer som SHS är med eller har intresse av – t.ex. Finlands Studenkårers Förbund, Studerandenas Idrottsförbund och World Student Capital. Inom dessa samarbetsorganisationer diskuteras bland annat ekonomi, välmående, jämlikhet, hållbarhet inom högskolepolitiken.

Utskottet har kommit till för att höja intresset och medvetandet om dessa ärenden och intressentorganisationer på SHS och fungera som diskussionsforum, därför planeras program enligt aktuella teman inom högskolepolitik i samhället.

Har du frågor eller funderingar kring IBU kan du rikta dem till Jonatan Stenberg jonatan.stenberg@shs.fi