Intressebevakningsutskottet

Kontaktperson: Jennifer Holmberg
jennifer.holmberg@shs.fi

Intressebevakningsutskottet är ett nytt utskott som stöder styrelsens arbete med SHS externa intressebevakning. Extern intressebevakning går i praktiken ut på attgöra SHS röst hörd i samhället.

Den absolut största delen av arbetet går ut på att vara aktiv I de samarbetsorganisationer som SHS är med eller har intresse av – t.ex. Finlands Studenkårers Förbund, Studenthälsan, HOAS och World Student Capital.

Utskottet träffas med regelbundna mellanrum för att diskutera aktuella ärenden och
ordnar utöver det även annat program –förra året var utskottet t.ex. på besök till
Public Affairs – konsultbyrån Rud Pedersen och tillsammans med Hanken bjudit in
kårmedlemmar till en föreläsning med Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Utskottet har kommit till för att höja intresset och medvetandet om dessa ärenden på
SHS och fungera som diskussionsforum, därför planeras program också enligt. IBU
leds av styrelsens högskole- och socialpolitiskt ansvariga samt ansvariga för
internationella ärenden.


Har du frågor eller funderingar kring IBU rikta dem till jennifer.holmberg@shs.fi.