HankEcon

Klubbens syfte är att skapa en gemenskap bland nationalekonomi intresserade studeranden på Hanken. Vi strävar efter att skapa en inkluderande och stödjande miljö där medlemmarna kan dela kunskap, erfarenheter och insikter inom ämnet. Dessutom vill vi agera som en kanal för företag att upplysa våra medlemmar om karriärmöjligheter samt för studeranden att hitta just sin karriärstig. 

Kontakt: hilda.warnhjelm@shs.fi