Fullmäktigemöten

Välkommen på höstens första fullmäktigemöte!

Studentkårens högsta beslutsfattande organ kommer att hålla sitt första höstmöte onsdagen den 23.9.2020 med start kl 17:00.

I och med den rådande COVID-10 pandemin, följer SHS noggrant med myndigheternas restriktioner och anvisningar för att effektivt bekämpa spridningen av viruset. Därmed hålls detta möte i hybrid modell med deltagande per distans via Microsoft Teams eller fysisk närvaro på Auditorim Maxen i Helsingfors och V105 i Vasa. Dessa utrymmen har valts för att kunna kunna säkerställa avstånd mellan deltagare och tillgång god hand hygiene.

Följande ärenden kommer att behandlas på mötet:

  • Val av SHS inspektor
  • Val av medlemmar till Unikollegiet
  • Val av medlemmar till SESS stiftelse
  • Fastställande av valdatum för höstens fullmäktigeval
  • Val av medlemmar till FSF förbundsmöte
  • Diskussion kring SHS långtidsstrategi
  • Budgetuppföljning av Q2

Som medlem av studentkåren har du även möjlighet att delta på mötet. Ifall du är intresserad av att närvara, ta kontakt med Generalsekteraren per e-post (gensek@shs.fi) och meddela hur du önskar att delta (per distans/ fysiskt). Genom att delta per distans får du en länk till Microsoft Teams platformen.