Event

Välkommen på Fullmäktiges oktobers möte

Studentkårens fullmäktige samlas till möte den 21.10 med start kl 17:00!

Ärenden som kommer att behandlas är bland annat

  • Godkännande av SHS Långtidsstrategi
  • Godkännande av ändringar till diverse dokument, som t.ex arbetsordningen till fullmäktige

Som medlem av studentkåren har du även möjlighet att delta på mötet. Ifall du är intresserad av att närvara, ta kontakt med Generalsekteraren per e-post (gensek@shs.fi) och meddela hur du önskar att delta (per distans/ fysiskt). Genom att delta per distans får du en länk till Microsoft Teams platformen.