Fullmäktigemöten

Välkommen på fullmäktige 2021-2022 konstituerande möte!

SHS fullmäktige 2021-2022 kallas till sitt konstituerande möte den 5.11 kl 13:00. Mötet sker i lärarrummet på Hanken i Helsingfors, i Vasa samt via mötesplattformen Microsoft Teams.

På konstituerande mötet kommer att behandlas stadgeenliga ärenden såsom:

  • Val av fullmäktiges presidium (ordförande och två vice ordförande) 
  • Val av fullmäktiges stora utskott
  • Val av styrelsebildare för 2022

Önskar du att delta på mötet? Som SHS medlem är du berättigad till att närvara. Publiken är välkommen att delta via Teams, länken till mötet finner du här.

Vid frågor, ta konakt med ordförande för SHS Fullmäktige 2020-2021, Nicolina Massa (nicolina.massa@shs.fi)