Fullmäktigemöten

Fullmäktigemöte – Student Council Meeting 11/2021

Välkommen att delta på Fullmäktigemöte, där bland annat kommittéordföranden för 2022 väljs! Du kan sitta med på mötet i Helsingfors (Hanken rum A411), i Vasa (rum 105/106) eller på Microsoft Teams (länk).

23.11.2021 17:00

Welcome to join the Student Council meeting, where some committee President’s for 2022 are chosen! You can join the meeting in Helsinki (at Hanken room A411) in Vaasa (room 105/106), or via Microsoft Teams (link).