Fullmäktigemöten

Fullmäktigemöte – Student Council Meeting 10/2021

Välkommen att delta på Fullmäktiges valmöte, där bland annat styrelsen för 2022 väljs! Du kan sitta med på mötet i Helsingfors (lärarrummet på Hanken, våning 5), i Vasa (närmare location fås av fullmäktiges vice ordförande Petteri Tuokila) eller via denna länk på Microsoft Teams.

18.11.2021 17:00

Welcome to join the Student Council meeting, where the Executive Board for 2022 is chosen! You can join the meeting in Helsinki (at the teacher’s lounge at Hanken, 5th floor), in Vaasa (closer location can be attained from the Council’s vice president Petteri Tuokila), or via this link on Microsoft Teams.