Fullmäktigemöten

Fullmäktigemöte 13/2022

Välkommen att delta på Fullmäktigemötet den 28.11 där flera kommittéordföranden för 2023 väljs.

Tid: 28.11 klockan 18:00
Plats: Lärarrummet vån 5 (Hfors) och rum V105 (Vasa)

På agendan står val av:
– Ordförande för Äldremannarådet 2023
– Ordförande för Idrottskommittén 2023
– Ordförande för Programkommittén 2023
– Ordförande för Informationskommittén 2023
– Ordförande för Exchange Committee 2023
– Ordförande för Casa Nostra 2023
– Skattmästare för Casa Nostra 2023

Alla SHS medlemmar har rätt att närvara på mötet – välkommen med!