Fullmäktigemöten

Fullmäktigemöte 12/2022

Välkommen på fullmäktigemöte torsdagen den 24.11 klockan 18:00!

Under mötet väljs bland annat styrelsen för 2023, så kom med och lyssna!

Tid: torsdagen den 24.11 klockan 18:00
Plats: Lärarrummet vån 5 (Hfors) och rum V105 (Vasa)

Agenda:

  • Val av studentkårens revisor jämte suppleant 2023
  • Val av studentkårens inventeringsmän jämte suppleanter 2023
  • Val av studentkårens märkes- och stipendienämnd 2022-2023
  • Val av studentkårens styrelse 2023
  • Val av ytterligare medlemmar till fullmäktiges Stora Utskott 2022-2023
  • Val av arbetsgrupp för revidering av studentkårens jämlikhetsplan

Alla SHS medlemmar har rätt att närvara på mötet – välkommen med!