Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 22/2024

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 22/2024

Plats: Google Meet

Tid: 17.06.2024 kl. 17.00

Närvarande:

Sofie Eriksson, Jesper Rajakangas, Matias Monola, Linn Grönlund, Aliisa Lundén, Mats Lehto, Mathilda Lindblom, Emilia Winqvist och Ville Ruokonen

Mötet öppnades kl. 17.00 av ordförande Eriksson

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Beslut om godkännande av studentkårens nya sångboks innehåll
 • Val av representant i Hankens arbetsgrupp för utveckling av det svenskspråkiga kandidatprogrammet
 • Lediganslående av posterna för studeranderepresentanter i Institutionsråden för finansiell ekonomi och nationalekonomi, företagsledning och organisation, redovisning och handelsrätt samt för Språkdirektionen. 

Styrelsens aktiviteter

22/2024

Gemensamma

 • Sommarlov
 • Röstat i EU-valet
 • Våravslutningslunch med Mathilda & Axel
 • Samkväm med SASSE & NHHS på SASSE’s sommarfest
 • Varit värd för Jonatan Unge standup på Casa
 • Haft sommarträff i Kristinestad

Sofie Eriksson

 • Möte angående en potentiell ny kommunikationslösning för SHS
 • Möte med Lara, Jonatan & Ville angående IB
 • Deltagit på möte med Hanken angående IB
 • Deltagit på Hankens ledningsgruppsmöte
 • Planerat Mathildas sommarprojekt
 • Kaffestund med Finlands studentkårers förbunds ordföranden
 • Koordinerat ett evenemang på hösten med andra studentkårsordföranden i Helsingfors
 • Konteringar för april & maj
 • Övriga ekonomiförvaltningsärenden
 • Planerat & koordinerat inför höstens skolningar, introtillfällen och inskriptioner
 • Hjälpt SHS understödsförening med ärenden relaterade till Casa Nova-projektet

Victor Dahlberg

 • Möte angående ett nytt evenemangskoncept inför hösten

Jonatan Stenberg

 • Möte angående ett nytt evenemangskoncept inför hösten
 • Engage.eu möte

Aliisa Lundén

 • UniSport möte
 • Undersökt information om DEI
 • DEI möten
 • Pride möte och förberedelser
 • Deltagit i Styssegolf 

Jesper Rajakangas

 • Möte angående en potentiell ny kommunikationslösning för SHS
 • Svecasa bolagsstämma
 • Planerat Career kick-start
 • Förberett anskaffning av halare
 • Varit i kontakt med företag om samarbeten
 • Deltagit i Styssegolf

Linn Grönlund

 • Koordinerat evenemangskalendern

Matias Monola

 • Deltagit på husbolagets möte
 • Hostat sommarträff i Kristinestad
 • Skött ärenden gällande husets underhåll

Mats Lehto

 • Allmän hantering av SHS kommunikation och sociala medier
 • Hantering av SHS hemsida
 • Presenterat Styrelsens vår-aktiviteter för medlemmarna
 • Hanterat SHS e-postadresser
 • Möte angående en potentiell ny kommunikationslösning för SHS
 • Möte med Jesper & KY gällande Career kick-start 2024
 • Deltagit i Styssegolf