Rekrytering

Bli studeranderepresentant i Hankens styrelse!

Nuvarande mandatperiod för Hankens styrelse tar slut vid årsskiftet och studentkåren söker därför nya studeranderepresentanter till styrelsen. Sedan 2021 har studerande två platser i universitetets styrelse. 

Styrelsen är Hankens högsta verkställande organ och fattar bland annat beslut om strategiska frågor, utnämner rektorn och beslutar om ekonomin. Som studeranderepresentant i Hankens styrelse är du med och fattar beslut samtidigt som du representerar alla studerande på Hanken och bevakar deras intressen. Mandatperioden i styrelsen är 3 år, i detta fall 1.1.2025-31.12.2027

För att kunna söka till studeranderepresentant i Hankens styrelse ska du vara närvaroanmäld på Hanken. Ansökningstiden är öppen till och med fredag 23.8.2024. Skicka en fritt formulerad text om vem du är och varför du söker samt CV till gensek@shs.fi inom ansökningstiden!

Efter ansökningstiden är slut kommer alla behöriga sökande kallas till en intervju som hålls av rekryteringskommittén. Som sökande bör du också vara beredd på att närvara på studentkårens fullmäktiges möte i oktober eller november för en sista intervju, varefter fullmäktige torde fatta beslut om vilka som väljs till studeranderepresentant i Hankens styrelse.

Eventuella frågor kan riktas till ordforande@shs.fi

Rekryteringskommittén består består av Sofie Eriksson, Jiri Wrangell, Sebastian Ståhlberg, Jennifer Holmberg och Philip Höstman