Rekrytering

Sök med som studeranderepresentant till språkdirektionen!

Vill du påverka dina språkstudier på Hanken? Vill du tjäna 25€ per möte? Då har du nu en ypperlig chans, eftersom studentkåren söker en ny studeranderepresentant (ordinarie) till språkdirektionen (Vasa)

Lediga poster inom språkdirektionen:

Ordinarie medlem (Vasa)

För organiseringen av språkundervisningen har Hanken ett center för språk och affärskommunikation. Språkcentret har i sin tur en direktion vars uppgift är att göra upp förslag till undervisningsplan, budget, resultatavtal och personalplan för språkcentret.

Språkcentrets direktion består av en programdirektör (fungerar även som ordförande), en representant från enheten för studier och antagning, en studerande och tre lärarrepresentanter.

Som studeranderepresentant har du möjligheten att påverka dina studier direkt. Dessutom får du övning i mötesteknik och intressebevakning, chansen att utvidga ditt kontaktnät inom Hanken och ett förtroendeuppdrag att sätta på ditt CV. Du får även 25€ per möte i arvode!

I utbyte förväntas du delta i ett till två möten per månad, informera de övriga studeranderepresentanterna om aktuella ärenden och finnas till för studerande som har frågor och funderingar kring sina studier.

Uppdraget börjar genast då ansökningstiden är slut och kandidaten är godkänd. Uppdraget upphör 31.12.2024, dock behöver man inte sitta hela mandatperioden.

Skicka en fritt formulerad ansökan till studier@shs.fi senast 12.6.2024 kl. 23.59. Hör gärna av dig om det är något du undrar.

Ta chansen att göra skillnad!

Victor Dahlberg

Utbildningspolitiskt ansvarig i SHS styrelse 2024

victor.dahlberg@shs.fi, 0400322683