Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 21/2024

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 21/2024

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2, Google Meet

Tid: 29.5.2024 kl. 10.15

Närvarande:

Sofie Eriksson, Jesper Rajakangas, Matias Monola, Linn Grönlund, Victor Dahlberg, Aliisa Lundén, Mats Lehto, Mathilda Lindblom och Emilia Winqvist, Pia Blomqvist, Julia Therman

Mötet öppnades kl. 10.15 av ordförande Eriksson

Anmälningsärenden:

 • Styrelsens sista möte före sommaruppehållet

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Genomgång av uppföljningsrapport på Vasabidraget
 • Val av Centralvalnämnd
 • Val av valnämnd
 • Beslut om förslag på innehåll för studentkårens sångbok
 • Val av studeranderepresentanter i Institutionsrådet för finansiell ekonomi och nationalekonomi
 • Lediganslående av studeranderepresentantposter i Språkdirektionen, Institutionsrådet för företagsledning och organisation, och Insitutionsrådet för redovisning och handelsrätt

Styrelsens aktiviteter

Gemensamma

 • Träffat Äldremannarådet och diskuterat aktuella ärenden
 • Middag med SHS understödsförening

Sofie Eriksson

 • Deltagit på Finlands Studentkårers Förbunds ledarseminarium
 • Ordnat en middag för tidigare kårordföranden på SHS
 • Fyramannarådsmöte för Idrottskommittén
 • Varannanveckomöte med SSHV:s ordförande Julia
 • Rektorslunch med VKO Jesper och SSHV ordförande Julia
 • Deltagit på SHS understödsförenings styrelsemöte
 • Rett ut ekonomiförvaltningsärenden
 • Skött ärenden relaterade till valnämnden för Hankens styrelse
 • Hjälpt klubbar och andra kåraktiva med diverse ärenden

Victor Dahlberg

 • Organiserat Utbildningsutskottets interna BastUU
 • Deltagit på BiB Programme Committees möte
 • Marknadsfört lediganslåendet av Hankens styrelses studeranderepresentanter
 • Deltagit på AoLQ-möte
 • Hållit Utbildningsutskottets möte

Jonatan Stenberg

 • Deltagit på OLL workshop angående kommunalvalet
 • Deltagit på UU möte
 • Haft möte med IBU:s PR team
 • Deltagit på FSF internationella sektor möte
 • Deltagit på WSC vårmöte
 • Skrivit SHS kommentar till FSF initiativrunda

Aliisa Lundén

 • Skrivit sammanfattning om Medlemsenkät till styrelse
 • Marknadsfört och övrigt jobbat för Students at Pride
 • Börjat planera sommarhälsningar från sopo
 • Planerat Hankeiternas Välmåendegruppens vårens sista möte

Jesper Rajakangas

 • Deltagit på Finlands Studentkårers Förbunds ledarseminarium
 • Rektorslunch med Sofie och SSHV ordförande Julia
 • Presenterat SHS och Casa med Linn för Hankens staff exchange personal från handelshögskolan WU i Wien
 • Begärt och mottagit offerter för halare
 • Deltagit på Hankens External Stakeholder Advisory Board möte
 • Planerat vidare på Career kick-start 2024
 • Funderat på massor med saker angående höstens verksamhet

Linn Grönlund

 • Uppdaterat kontaktuppgifter till klubbar
 • Presenterat SHS och Casa med Jesper för Hankens staff exchange personal från WU

Matias Monola

 • Hanterat bokningskalendern
 • Hjälpt till med kårordförande middagen på casa
 • Fortsatt revideringen av casamanualen

Mats Lehto

 • Allmän hantering av SHS kommunikation och sociala medier
 • Hantering av SHS hemsida
 • Presenterat Styrelsens vår-aktiviteter för medlemmarna
 • Marknadsföring av Jonatan Unge-standup
 • Deltagit på Hanken Digital Service committee möte
 • Deltagit på FSF Kommunikationssektorns möte