Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 19/2024

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 19/2024

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2, Google Meet

Tid: 15.5.2024 kl. 10.15

Närvarande:

Sofie Eriksson, Jesper Rajakangas, Jonatan Stenberg, Matias Monola, Linn Grönlund, Victor Dahlberg, Aliisa Lundén, Mats Lehto och Mathilda Lindblom

Mötet öppnades kl. 10.15 av ordförande Eriksson

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Beslut om projektbidrag för klubben Hankstats
 • Val av studeranderepresentant (suppleant) till Utbildningsrådet
 • Lediganslående av poster som studeranderepresentant (ordinarie jämte två suppleanter) i Institutionsrådet för finansiell ekonomi och nationalekonomi
 • Lediganslående av posten som studeranderepresentant (ordinarie) i Institutionsrådet för företagsledning och organisation
 • Lediganslående av posten som studeranderepresentant (suppleant) i Institutionsrådet för redovisning och handelsrätt
 • Lediganslående av posten som studeranderepresentant (ordinarie) i Språkdirektionen
 • Val av valnämnd för Hankens styrelse
 • Val av SHS representant på World Student Capitals vårmöte
 • Beslut om deltagande på Enklaavi ry:s årsfest

Styrelsens aktiviteter

19/2024

Gemensamma

 • Förberett och gett en uppdatering på implementeringsplanen till fullmäktige
 • Deltagit på fullmäktigemöte 5/2024

Sofie Eriksson

 • Deltagit på Helsingin Ekonomits hupipäivä på Borgbacken
 • Inofficiellt möte med Kylteripuheenjohtajien verkosto inför Ekonomernas förbundsmöte
 • Skrivit en hälsning till Hankeiten
 • Planerat valnämndens verksamhet
 • Fyramannarådsmöte för Masters Committee och International Helsinki Days för val av vice och intervjudeltagare
 • Hjälpt kommittéordföranden i rekryteringsfrågor
 • Hjälpt kårmedlemmar med diverse ärenden
 • Rett ut strul med betalningar och andra ekonomiförvaltningsgrejer

Victor Dahlberg

 • Uppdaterat Utbildningsutskottets mötesteknik, bl.a. genom föredragningslistor
 • Effektiviserat Utbildningsutskottets organisationsmedvetenhet och kommunikation. 
 • Utvecklat Utbildningsutskottets grafiska design och image
 • Haft ett planeringsmöte om ett nytt evenemang – BastUU
 • Haft möte angående kurser på universitetet tillsammans med UU:s ledningsgrupps kandidatprogramsansvariga
 • Haft ett planeringsmöte om höstens verksamhet med UU:s kommunikationsansvariga
 • Deltagit på workshop om Hanken Pedagogy
 • Lediganslagit gamla, och integrerat nya studeranderepresentanter 

Jonatan Stenberg

 • Deltagit på Finlands Ekonomers dag för internationella sektorn
 • Möte med World Student Capitals ordförande
 • Möten angående engage.eu
 • Deltagit på Helsingin Ekonomits hupipäivä på Borgbacken

Aliisa Lundén

 • DEI planerings möte med Henna Konsti
 • DEI möte med projektgruppen
 • Pride planering

Jesper Rajakangas

 • Biträtt Sofie i administrativa ärenden
 • Deltagit på Helsingin Ekonomits hupipäivä på Borgbacken
 • Planerat höstens evenemang med KY, samt diskuterat det med Linn och andra i SHS
 • Övervakat Exchange Committees Farewell dinner
 • Spelat på Idrottskommitténs Summer kickoff cup
 • Förberett att presentera disciplinreglementets revidering för fullmäktigemöte 5/2024
 • Diskuterat med tutorkommittéerna om utbildningar och höstens verksamhet

Linn Grönlund

 • Deltagit på Helsingin Ekonomits hupipäivä på Borgbacken
 • Försökt få ihop deltagare till Kårsemin
 • Diskuterat med Jesper om höstens evenemang
 • Varit i kontakt med ordförande angående verksamhet och evenemang

Matias Monola

 • Deltagit på Helsingin Ekonomits hupipäivä på Borgbacken
 • Hanterat bokningskalendern

Mats Lehto

 • Allmän hantering av SHS kommunikation och sociala medier
 • Hantering av SHS hemsida
 • Uppdaterat SHS mejllistor
 • Möte med SVT om Jonatan Unges standup turné
 • Pysslat på SHS bildarkiv