Rekrytering

Sök till Centralvalnämnden

Hellou hellou hellou!!

Hur skulle det låta att networka, hålla evenemang och vara med och ordna det viktigaste valet på SHS nästa höst? Helt superbt eller hur?

Fullmäktigevalet som äger rum i oktober fastställer medlemmarna i det högsta beslutsfattande organet på SHS, och nu söks det ivriga SHS:are som vill delta i arrangemanget av valet. Ifall du vill bli kåraktiv eller fortsätta vara det genom att delta i ett lite kortare projekt, och är taggad på att vara med i ett fantastiskt team som ser till att fullmäktigevalet blir en minnesvärd och lyckad del av hösten, läs vidare!

VAD GÖR CVN?

  • Verkställer och övervakar fullmäktigevalet med hjälp av bland annat styrelsens intressebevakare
  • Skapar innehåll på sociala medier, designar halarmärken och uppmuntrar SHS medlemmar att både ställa upp och rösta i valet
  • Ordnar valdebatter och evenemang

CVN är en nämnd på ungefär åtta personer samt ordförande, vilka också håller kontakten med Centralvalnämndens representanter i Vasa!

Genom att vara med i CVN får du insikt i hur ett val arrangeras, samtidigt som du har möjlighet att utveckla hur hela valprocessen går till på SHS och lära känna nya vänner!

CVN ger dig även en möjlighet att förbättra dina PR kunskaper (och en massa annat roligt), vilket utan tvivel kommer att hjälpa dig i framtiden både inom SHS och i arbetslivet. 

Skicka en fritt formulerad ansökan med en ganska rolig bild på dig själv samt kontaktuppgifter till ordförande Iiris Aalto-Setälä (iiris.aalto-setala@shs.fi) senast den 24.5.2024!