Rekrytering

Svecasa söker nya styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2024/25

Svecasa Oy Ab söker nya styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2024 – 2025. Det är en ypperlig möjlighet att få erfarenhet av ett aktiebolags styrelsearbete!

Svecasa Oy Ab grundades år 1978 och erbjuder prepkurser till urvalsprovet till ekonomiutbildning i Finland, dvs. till skolor så som Svenska handelshögskolan Hanken och ekonomilinjen vid Åbo Akademi. Prepkursens kurser går av stapeln under våren och är indelade in en intensivkurs, en e-kurs och en språkkurs. För tillfället består företaget av en verkställande direktör, föreläsare samt en styrelse. Företaget ägs av Svenska Ekonomie Studenters Stiftelse (SESS).


Vi söker medlemmar med olika bakgrund, erfarenhet och huvudämnen. Det viktigaste är att du är intresserad av att ta en aktiv roll i styrelsen och utveckla företaget samtidigt som du själv samlar på dig erfarenhet av styrelsearbetet. Notera att du inte behöver ha någon tidigare erfarenhet av styrelsearbete, därför är Svecasa det perfekta stället att börja sin karriär som styrelseproffs. 

Styrelsen har som uppgift att utveckla företagets verksamhet och fungera som stöd och bollplank åt bolagets VD. Styrelsen har regelbundna möten under hösten 2024 och våren 2025. För arbetet och deltagande på möten betalas ett litet styrelsearvode åt varje ledamot. 

Svecasa Oy Ab grundades år 1978 och erbjuder prepkurser till urvalsprovet till ekonomiutbildning i Finland, dvs. till skolor så som Svenska handelshögskolan Hanken och ekonomilinjen vid Åbo Akademi. Prepkursens kurser går av stapeln under våren och är indelade in en intensivkurs, en e-kurs och en språkkurs. För tillfället består företaget av en verkställande direktör, föreläsare samt en styrelse. Företaget ägs av Svenska Ekonomie Studenters Stiftelse (SESS).


Vi söker medlemmar med olika bakgrund, erfarenhet och huvudämnen. Det viktigaste är att du är intresserad av att ta en aktiv roll i styrelsen och utveckla företaget samtidigt som du själv samlar på dig erfarenhet av styrelsearbetet. Notera att du inte behöver ha någon tidigare erfarenhet av styrelsearbete, därför är Svecasa det perfekta stället att börja sin karriär som styrelseproffs. 

Styrelsen har som uppgift att utveckla företagets verksamhet och fungera som stöd och bollplank åt bolagets VD. Styrelsen har regelbundna möten under hösten 2024 och våren 2025. För arbetet och deltagande på möten betalas ett litet styrelsearvode åt varje ledamot. 

Skicka in en fritt formulerad ansökan och din CV i pdf-format till jolanda.walch@svecasa.fi  senast söndagen den 19.5 klockan 23.59. Vid eventuella frågor kan du kontakta styrelseordförande Jolanda Walch via e-post eller per telefon: +358 45 77503020.

svecasa