Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 16/2024

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 16/2024

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2, Google Meet

Tid: 24.4.2024 kl. 10.15

Närvarande:

Sofie Eriksson, Jesper Rajakangas, Matias Monola, Mats Lehto, Linn Grönlund, Victor Dahlberg, Aliisa Lundén och Mathilda Lindblom

Mötet öppnades kl. 10:15 av ordförande Eriksson

Anmälningsärenden: 

 • Vappenveckan har börjat

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Beslöt om grundande om en ny klubb
 • Beslöt om beviljande av projektbidrag
 • Noterade av ställningstagande i SHS namn
 • Nästa veckas möte flyttas till torsdag klockan 12.00 i och med att onsdagen är en helgdag.

Styrelsens aktiviteter

16/2024

Gemensamma

 • Deltagit på Toppmötet med StudOrg, Codex, Thorax och Teknologföreningen
 • Planerat Vappenveckan

Sofie Eriksson

 • Varit sjuk
 • Beställt och tagit emot ny inredning till balkongen
 • Representerat på TradBörs med Jesper
 • Deltagit på diskussionstillfälle för Finlands Studentkårers förbunds ordföranden angående bl.a. resultatet av ramförhandlingarna
 • Hjälpt Ylonzarrangörerna i ärenden gällande starten på Casa
 • Haft fyramannarådsmöte med Årsfestkommittén och Programkommittén gällande val av vice
 • Haft möte med SSHV:s ordförande Julia angående aktuella ärenden
 • Budgetuppföljning för styrelsen och studentkåren generellt med ekonomisekreterare Axel
 • Gått igenom verifikat för Casa50 med ekonomisekreterare Axel & Anton Nilsson
 • Haft möte gällande utveckling av intern ekonomiförvaltning med Jesper
 • Sorterat, organiserat och delat ut ryggmärken
 • Diskuterat möjliga gemensamma ställningstaganden mot regeringens planer med ordföranden för andra studentkårsordföranden i Huvudstadsregionen
 • Hanterat ärenden och svarat på mail angående Havis Amanda & första maj 
 • Rett ut konteringar och annat ekonomirelaterat 
 • Hjälpt SHSUF i ärenden kring deras inkommande vårmöte
 • Hjälpt kåraktiva med diverse ärenden 
 • Städat kåren
 • Städat bastun
 • Försökt rekrytera ordförande för Centralvalnämnden

Victor Dahlberg

 • Rekryterat för Utbildningsutskottet
 • Planerat och rekryterat för huvudämneskvällen
 • Skrivit SHS bidrag till Finlands Ekonomers utbildningspris 
 • Planerat Utbildningsutskottets möte
 • Planerat nästa tröstbulle/feedback forum

Jonatan Stenberg

 • Skrivit frågor för och hållit huvudämneskvällen
 • Deltagit på FSF internationella sektors möte
 • Arbetat på policydokumentet
 • Arbetat på valordningen
 • Förberett mig och deltagit på Engage.EU:s workshop i Bergen
 • Möte och diverse andra löpande ärenden gällande EU-debatten
 • Bekantat mig med ramförhanlingarnas resultat
 • Skrivit ett utlåtande om regeringens planer att förnya bostadsbidraget och skickat det till ministrar och riksdagsledamöter samt lagt upp det på Instagram
 • Representerat på Porky:s årsfest

Aliisa Lundén

 • Haft kaffe i kårens koppi
 • Fixat Wine & Paint med Vinsällskapet
 • Planerat 3/24 möten för Hankeiternas Välmåendegrupp
 • Marknadsfört Medlemsenkäten
 • Deltagit på Ylonz
 • Budgetuppföljning med ekonomisekreteraren
 • Fortsatt samarbete med UniSport

Jesper Rajakangas

 • Nytt samarbete med Grant Thornton
 • Utrett några ytterligare gamla faktureringar
 • Fixat inredning på Kåren
 • Deltagit på TradBörs med Sofie
 • Deltagit på Ylonz
 • Budgetuppföljning med ekonomisekreteraren
 • Arbetat på revidering av disciplinreglemente
 • Haft Näringslivsutskottets möte 10/2024
 • Planerat utveckling av intern ekonomiförvaltning med Sofie
 • Inlett planering av ett större karriärevenemang tillsammans med KY (studenterna vid Aalto-universitetets handelshögskola)
 • Börjat bygga upp nya karriärenkäten

Linn Grönlund

 • Representerat på PorKy:s årsfest
 • Planerat nästa Ordförandeutskottsmöte
 • Koordinerat och planerat Vappen och dess evenemang

Matias Monola

 • Deltagit på ylonz & hjälpt med ordnandet av ylonz starten på Casa
 • Beställt nytt tält för shs inför vappen
 • Beställt & koordinerat installering av ny belysning till casasalen
 • Haft budgetuppföljnings möte tillsammans med ekonomisekreterare Axel 
 • Omorganisering av kåren 
 • Hanterat bokningskalendern

Mats Lehto

 • Allmän hantering av SHS kommunikation och sociala medier
 • Hantering av SHS hemsida
 • Skapat e-postadresser till nya kåraktiva
 • Förverkligat och publicerat Vappenguiden
 • Skickat uppföljningsmail om Medlemsenkäten
 • Beställt halarmärken till Vappen
 • Börjat sammanställa SHS nyhetsbrev inför maj