Blogg

Regeringens planer att förnya bostadsbidraget drabbar studerande hårt

Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS) fördömer regeringens planer på att återinföra studerande till studiestödets bostadstillägg. Enligt regeringens planer som framkommit under ramförhandlingarna skulle studerandes bostadsbidrag i framtiden uppgå till maximalt 260€ i månaden. Dessutom kommer studerande i framtiden enbart få bostadsbidrag de månader som de lyfter studiestöd, det vill säga de flesta studerande kommer inte alls få bostadsbidrag på sommaren. Jämfört med nivån före 1.4.2024 kan studerandes bostadsbidrag sjunka i Helsingfors med över 3200€ om året och i Vasa med över 1900€ om året. 

Regeringen påstår sig ha sett till att besluten de gjort under ramförhandlingarna är rättvisa. Trots detta är det studerande som drabbats hårdast under denna regeringsperiod. Att studerande är de enda stödmottagarna som inte får bostadsbidrag på sommaren är ologiskt och orättvist.

Statsminister Petteri Orpo nämnde i A-Studio på tisdagen 16 april att studerande borde vänta med sina kommentarer tills studiestödsreformen blir klar. En eventuell ökning av studiestödet ändrar ändå inte på det faktum att studerande i Helsingfors drabbas allra hårdast av bostadstilläggets införande, då hyresnivån är betydligt högre i Helsingfors än i övriga Finland. Varför är studerande de enda stödmottagarna för vilka regionala skillnader i bostadsstödet inte beaktas?

SHS önskar att regeringen tar i beaktande Helsingfors dyrare prisklass då bostadstillägget införs. Det ska fortsättningsvis också vara möjligt för alla att studera i Finlands huvudstad.

På Svenska Handelshögskolans Studentkårs vägnar,

Jonatan Stenberg

Styrelsemedlem, Högskolepolitik och Internationella Ärenden

jonatan.stenberg@shs.fi
Detta utlåtande är publicerat på SHS hemsida och har skickats direkt som e-post till ministrar och riksdagsledamöter.