Rekrytering

SÖK SOM STUDERANDEREPRESENTANT TILL UTBILDNINGSRÅDET OCH AKADEMISKA RÅDET

Vill du påverka dina studier och din utbildning på Hanken? Utbildningsrådet och på samma gång även Akademiska rådet, dvs en studeranderepresentant för båda råden, söker följande studeranderepresentant:

  • En ordinarie (Vasa)
  • En suppleant (Vasa)

Som studeranderepresentant har du möjligheten att påverka dina studier direkt. Dessutom får du övning i mötesteknik och intressebevakning, chansen att utvidga ditt kontaktnät inom Hanken och ett förtroendeuppdrag att sätta på ditt CV.

I utbyte förväntas du delta i cirka två möten per månad, informera de övriga studeranderepresentanterna om aktuella ärenden och finnas till för studerande som har frågor och funderingar kring sina studier. Som studeranderepresentant är du också automatiskt medlem i Utbildningsutskottet, som koordinerar studeranderepresentanternas arbete.

Utbildningsrådets uppgift är att utveckla utbildningen och pedagogiken vid Hanken. Akademiska rådet koordinerar kvalitetsarbetet och behandlar strategiska initiativ gällande utbildning och forskning. Båda råden behandlar de viktigaste utbildningsfrågorna på Hanken.  Hankens rektor sitter som ordförande för Akademiska rådet och en prorektor leder Utbildningsrådet.

Uppdraget börjar snarast möjligast och slutar senast 31.12.2024. Skicka en fritt formulerad ansökan till studier@shs.fi senast den 28.4.2023 kl. 16.00. Hör gärna av dig om det är något du undrar över.

Ta chansen att göra skillnad! :)

Victor Dahlberg
Utbildningspolitiskt ansvarig i SHS styrelse 2024
victor.dahlberg@shs.fi , 0400322683