Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 15/2024

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 15/2024

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2, Google Meet

Tid: 10.4.2024 kl. 10.15

Närvarande:

Sofie Eriksson, Jesper Rajakangas, Jonatan Stenberg, Matias Monola, Victor Dahlberg, Aliisa Lundén, Mathilda Lindblom och Denis Strandell

Mötet öppnades kl. 10:15 av ordförande Eriksson

Anmälningsärenden: 

 • Kurator Denis Strandell anmälde att Casa Nova-projektet går framåt och att han diskuterar det idag med Hankens rektor
 • Ett lyckat Nordic Forum ordnades med KY förra veckan

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Lediganslog poster som studeranderepresentanter
 • Lediganslog posten som Centravalnämndens ordförande
 • Diskuterade om att flytta på styrelsemötet som är schemalagd för 1.5 till 2.5

Styrelsens aktiviteter.

Gemensamma

 • Deltagit på och co-hostat Nordic Forum med KY
 • Varit värdar för The Student Association at Stockholm School of Economics styrelse
 • Åkt till Sverige med The Student Association at Stockholm School of Economics styrelse
 • Hanterat Casa50 aftermath

Sofie Eriksson

 • Haft möte med representanter från AUS, HUS & TaiYo angående första maj
 • Haft möte med SSHV:s och Merkantila klubbens ordföranden angående en styrelseträff
 • Deltagit på fullmäktigemöte 4/2024
 • Deltagit på Hankens ledningsgrupps möte
 • Övervakat Herr & Dam
 • Deltagit på SHS understödsförenings styrelsemöte
 • Rett ut ärenden relaterade till ekonomiförvaltning

Victor Dahlberg

 • Hållit konstituerande möte för Utbildningsutskottets styrelse
 • Lediganslagit studeranderepresentant-poster
 • Deltagit på AoLQ-möte
 • Förberett Huvudämneskvällen
 • Förberett Utbildningsutskottets möte

Jonatan Stenberg

 • Toastat sitz på Nordic Forum
 • Förberedelser inför Engage.EU resan till Bergen

Aliisa Lundén

 • Haft möte med DEI committee
 • Skaffat material för Wine & Paint
 • Planerat Pride med StudOrg
 • Marknadsfört Välmåendeveckan 
 • Marknadsfört Medlemsenkäten
 • Möte med UniSport om ensamhet

Jesper Rajakangas

 • Diskuterat samarbetsmässiga och ekonomiska utmaningar med andra nordiska organisationer på Nordic Forum
 • Bokat möten med företag
 • Hanterat ärenden kring fakturering av företag
 • Planerat ett kommande evenemang tillsammans med Programkommittén

Linn Grönlund

 • Hantering av evenemangskalendern
 • Planerat Vappen-veckan

Matias Monola

 • Hanterat bokningskalendern
 • Deltagit på husbolagets möte
 • Övervakat herr & dam middagen
 • Generell underhåll av utrymmen på Casa

Mats Lehto

 • Allmän hantering av SHS kommunikation och sociala medier
 • Hantering av SHS hemsida
 • Skapat e-postadresser till nya kåraktiva
 • Planerat omstrukturering av SHS sociala medier