Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 13/2024

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 13/2024

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2

Tid: 3.4.2024 kl. 10.15

Närvarande:

Sofie Eriksson, Jesper Rajakangas, Mats Lehto, Linn Grönlund, Jonatan Stenberg, Matias Monola, Victor Dahlberg, Aliisa Lundén och Mathilda Lindblom

Mötet öppnades kl.10.15 av ordförande Eriksson

Anmälningsärenden: 

 • Inga anmälningsärenden.

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Beslöt om godkännande av medlemsundersökningen.
 • Beslöt om styrelsens proposition till fullmäktige med förslag till godkännande av bokslut för 2023.

Övriga ärenden

 • Rajakangas sammanfattade SESS styrelsemöte.
 • Eriksson meddelade att ansökan för CVN ordförande öppnades 3.4.2024 och att den är öppen till 14.4.2024.
 • Beslutspunkten om deltagande på Aalto-Univesitetets studentkårs årsfest bordlades till möte 14/2024

Styrelsens aktiviteter

13/2024

Gemensamma

 • Styrelsen har haft påsklov 28.3 – 1.4
 • Städat och organiserat på Casa inför Casa 50-evenemanget
 • Haft kaffestund med studentkårens inspektor Markus

Sofie Eriksson

 • Deltagit på SESS styrelsemöte 2/2024
 • Deltagit på Gulnäbbskommitténs fyramannarådsmöte
 • Deltagit på Freshers Committees tremannarådsmöte
 • Skrivit styrelsens proposition 2/24
 • Ärenden kring bokslutet och dess bilagor
 • Skött övriga ärenden relaterade till ekonomiförvaltning och kontorättigheter

Victor Dahlberg

 • Träffat SSHV:s UPO
 • Varit i kontakt med Hanken angående huvudämneskvällen
 • Genomtänkt some-strategi för UU.

Jonatan Stenberg

 • Deltagit på FSF internationella sektor
 • Möte inför EU-val debatten
 • Möte med World Student Capitals ordförande
 • Möte med Oscar Byman om SHS intressebevakning
 • Planerat program för Nordic Forum
 • Planerat nya möbler till Casas balkong
 • Skrivit frågor till medlemsenkäten

Aliisa Lundén

 • Haft Hanken Välmåendegruppens 2/24 möte
 • Gjort medemsenkäten färdig
 • Planerat välmående veckan

Jesper Rajakangas

 • Ingått samarbete med Metsä Group
 • Framskridit i förhandlingar om förnyande av samarbetsavtal
 • Deltagit på Gekkos fyramannarådsmöte
 • Deltagit på SESS styrelsemöte 2/2024
 • Skött återvinning av gammal elektronik från Kåren
 • Planerat två företagsevenemang för april

Linn Grönlund

 • Talko inför Casa50
 • Casa50-planering
 • Vappen planering

Matias Monola

 • Casa 50 planering
 • Fixat nya möbler till kåren från HankenSSE
 • Koordinerat med KSO angående Casa50
 • Hanterat bokningskalendern
 • Fixat en skräplava inför städningen för Casa50

Mats Lehto

 • Allmän hantering av SHS kommunikation och sociala medier
 • Uppdaterat SHS resultat vecka 4 i stegmätaren (sista veckan)
 • Skickat ut SHS Nyhetsbrev för april
 • Marknadsfört Herr & Dam -middagen
 • Hjälpt till med städtalko på studentkåren
 • Skapat användarprofiler till SHS webbplats