Nyheter

Gulnäbbskommittén 2024 är vald!

Medlemmarna för Gulnäbbskommittén 2024 är valda! Stort tack för alla ansökningar.

Följande medlemmar ingår i kommittén:

Erik Carlhielm (ordförande)

Lotte Leminen (vice ordförande)

Ellen Lönnqvist (vice ordförande)

Aida Aledin

Alex Hovila

Alexandra Rosenqvist

Antar Mountassir

Axel Marcus

Carl-Philippe Råtts

Cassandra Saari

Cecilia Colliander

Cecilia Dahlberg

Elliot Furuhjelm

Emil Zittra

Erica Petrell

Felix Keil

Harald Jungar

Jesper Turtiainen

Sebastian Feodoroff

Thor-Oscar Lindblom

Tilda Nystrand

Ulrika Sirén

Victor Ånäs