Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 11/2024

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 11/2024

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2

Tid: 20.3.2024 kl. 10.15

Närvarande:

Sofie Eriksson, Jesper Rajakangas, Mats Lehto, Linn Grönlund, Jonatan Stenberg, Matias Monola, Aliisa Lundén och Mathilda Lindblom

Mötet öppnades kl.10.15 av ordförande Eriksson

Anmälningsärenden: 

 • Eriksson anmäler att styrelsen deltagit på TF:s årsfest

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Val av kvartalets Hankeit

Styrelsens aktiviteter

11/2024

Gemensamma

 • Haft sykväll med StudOrgs styrelse på kåren
 • Bjudit Keskisuomalainen Osakunta på kaffe på kåren

Sofie Eriksson

 • Deltagit på rektorslunch
 • Möte angående självständighetsdagens fackeltåg med de övriga arrangörerna
 • Deltagit på Hankens ledningsgrupps möte
 • Möte med arrangörerna av Ylonz angående start på Casa
 • Representerat SHS på Teknologföreningens årsfest
 • Möte med Hanken angående IB:s verksamhet och kontraktet med Casa Security
 • Deltagit på Niord styrelsemöte
 • Förberett för styrelsens strategidag #3

Victor Dahlberg

 • Planerat tröstbullen
 • Planerat Feedback Forum
 • Varit i kontakt med UU:s olika arbetsgrupper
 • Arbetat på UU:s sociala medier och interna struktur
 • Bekantat mig med och brainstormat kring UU:s interna kommunikation

Jonatan Stenberg

 • Deltagit på FSF internationella sektor
 • Deltagit på OLL förbundsmöte
 • Representerat på TF:s årsfest
 • Haft möte om EU-valdebatten

Aliisa Lundén

 • Fortsatt arbete av medlemsenkäten
 • Varit i kontakt med Hankens Välmåendegrupp om årets möten
 • Representerat SHS på Teknologföreningens årsfest
 • Fortsatt planering av välmåendeveckan

Jesper Rajakangas

 • Planerat Hanken Network Day med arbetsgruppen
 • Deltagit på Studerandes idrottsförbunds förbundsmöte tillsammans med Jonatan
 • Deltagit på rektorslunch tillsammans med Sofie och SSHV ordförande Julia
 • Skött fakturering av samarbeten

Linn Grönlund

 • Påbörjat Casa50 biljettsläpp
 • Planerat Casa50 ytterligare
 • Koordinerat Ylonz biljettsläpp med Mats

Matias Monola

 • Haft kontakt med husbolaget angående bla. brandsäkerheten på Casa50
 • Representerat SHS på Teknologföreningens årsfest
 • Haft möte om ordnandet av starten av Teknologföreningens evenemang Ylonz på Casa
 • Hanterat bokningskalendern

Mats Lehto

 • Allmän hantering av SHS kommunikation och sociala medier
 • Uppdaterat SHS resultat vecka 2 i stegmätaren
 • Marknadsfört biljettsläpp för Ylonz
 • Marknadsfört förtroendeposter på studentkåren
 • Representerat SHS på Teknologföreningens årsfest