Rekrytering

Leder du en av SHS kommittéer 2024?

Flera förtroendevalda väljs på Fullmäktigemöte 4/2024 den 10.4.2024 kl. 18.00.

Följande poster lediganslås:

  • Ordförande för Informationskommittén
  • Ordförande för International Helsinki Days
  • Ordförande för Masters’ Committee
  • Ordförande för Idrottskommittén
  • Ordförande för Årsfestkommittén

Förtroendevalda till dessa poster kommer att väljas på Fullmäktigemöte onsdagen den 10.4.2024 kl. 18.00. Man kan antingen ställa upp direkt på mötet eller skicka en fritt formulerad ansökan till ansokan@shs.fi senast den 4.4.2024 klockan 12:00. Läs mer om de lediga posterna nedan, sök, och var med och påverka hur SHS 2024-2025 ser ut! Skicka gärna in er ansökan också på engelska.

Sök till Informationskommitténs ordförande 2024

Som ordförande för INK är din huvudsakliga uppgift att leda kommittén och tillsammans skapa SHS digitala tidning Hankeiten. Du får även ansvara över diverse mediaprojekt så som INK:s egna podcast och andra projekt som ni planerar inom kommittén. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av SHS eller INK, men intresse för media är önskvärt. Som ordförande har du möjligheten att ta del av den frihet och de förmåner som kommer med ett visst ansvar som förtroendevald i SHS.

Ifall du har frågor angående uppgiften som INK ordförande så tvivla inte att kontakta INK:s nuvarande ordförande Jonatan Svahn.

Sök till International Helsinki Days ordförande 2024-2025

Vill du vara ordna International Helsinki Days under februari månad 2025? För IHD-veckan bjuds det in utländska gäster för att bekanta sig med det finländska näringslivet och den finlandssvenska kulturen. Veckan består av olika seminarier, företagsbesök, case-solving och en hel del finskt studieliv. IHD-teamet ordnar programmet, seminarierna och lär gästerna om det unika finska studielivet så gott som varje kväll. Gästerna bor hos frivilliga Hankeiter som fungerar som hosts. De flesta evenemang får också hostarna delta på. Traditionellt ordnar också IHD en stor sitz som veckans absolut höjdpunkt. IHD är inte bara en chans att bygga kontakter på Hanken och i näringslivet, utan också en chans att få internationella kontakter och vänner för livet.

Ifall du har frågor angående uppgiften som IHD ordförande så tvivla inte att kontakta IHD:s nuvarande ordförande Marina Merjamaa.

Sök till Masters’ Committee ordförande 2024-2025

MC har en unik position i och med att vi både välkomnar nya magisterstuderande samt tar avsked av utexaminerade, detta innebär att du har möjligheten att vara med och göra dessa sista studieåren till de bäst möjliga och lära känna massvis med nya personer. MC:s officiella uppgifter innefattar att representera alla magisterstuderanden (både svenska och engelska linjen) och föra fram intressen till både Hankens administration och SHS, men även att främja den sociala integrationen mellan internationella och finska magisterstuderanden genom att ordna olika slags evenemang.

Ifall du har frågor angående uppgiften som MC ordförande så tvivla inte att kontakta MC:s nuvarande ordförande David Gripenberg.

Sök till Idrottskommitténs ordförande 2024

Är du en organiserad person som tycker om motion och hälsa? Har du nya idéer för SHS idrottsaktiviteter? Anser du att något kan förbättras? Som ordförande för Idrottskommittén ansvarar du för hela kommitténs medlemmar och aktiviteter. Idrottskommittén ordnar allt från stora evenemang så som Pinktober Charity Run och Academic Classic, till mindre evenemang så som veckans svett. Den här posten kommer förstärka din ledarskapsförmåga och ge dig många nya vänner. 

Ifall du har frågor angående uppgiften som IK ordförande så tvivla inte att kontakta IK:s nuvarande ordförande Moa Lindqvist.

Sök till Årsfestkommitténs ordförande 2024-2025

Vill du ordna universums bästa fest tillsammans med dina kommittémedlemmar? Årsfestkommitténs (ÅFK) huvuduppgift är att ordna studentkårens årsfest den 24 februari samt ansvarar för ordnandet av kårpampsmiddagen, den officiella styrelseskiftesmiddagen, samt kurator- och inspektorsskiften. Därutöver fungerar medlemmarna i Årsfestkommittén som studentkårens officiella marskalkar.

Ifall du har frågor angående uppgiften som ÅFK ordförande så tvivla inte att kontakta ÅFK:s nuvarande ordförande Pia Blomqvist.

Alla personer kan kontaktas på sin SHS-mail förnamn.efternamn@shs.fi. Tveka inte att ta kontakt och ställ upp som kandidat för en ordförandepost!