Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 10/2024

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 10/2024

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Google Meet

Tid: 13.3.2024 kl. 10.15

Närvarande:

Sofie Eriksson, Jesper Rajakangas, Jonatan Stenberg, Matias Monola, Linn Grönlund, Victor Dahlberg

Mötet öppnades kl.10.15 av ordförande Eriksson

Anmälningsärenden: 

 • Eriksson anmäler att styrelsen varit i Norge och träffat våra internationella vänföreningar

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Beslut om bankrättigheter
 • Beslut om deltagande på Nylands Nations årsfest

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma

 • Deltagit på Uken i Bergen med vänorganisationer från Norge, Sverige, Danmark & Schweiz

Sofie Eriksson

 • Haft möte med fullmäktiges presidium
 • Deltagit på Casa50-möte
 • Deltagit på KPV-möte (Kylteripuheenjohtajien verkosto)
 • Haft möte med SSHV:s ordförande Julia om aktuella ärenden på bägge orter
 • Möte med representanter från SESS & Casa Security om IB
 • Inlett arbetet med översättning av styrelsens protokoll
 • Varit i kontakt med banken för öppnande av nytt konto & bilagor till bokslut
 • Rett ut ärenden kring ekonomiförvaltning
 • Klurat på förbättring av kårens inredning med Jesper och Matias
 • Skickat ut årsfesthälsningar 

Victor Dahlberg

 • Varit i kommunikation med Hanken angående feedback-förändringar
 • Deltagit på Casa50-möte
 • Deltagit på Kopo-live
 • Börjat planering för UU:s exkursion
 • Fortsatt planering för huvudämneskväll

Jonatan Stenberg

 • Haft möte om policydokumentet
 • Möte med Totti Korpua från FSF
 • Deltagit på kopolive

Aliisa Lundén

 • Planerat välmåendeveckan
 • Haft kaffe i Kårens Koppi
 • Planerat medlemsenkäten
 • Möte med UniSport
 • Möte med DEI
 • Deltagit på policydokumentets arbetsgrupp-möte

´

Jesper Rajakangas

 • Benchmarkat disciplinreglemente med andra studentkårer och ämnesföreningar
 • Hållit Näringslivsutskottets möte 7/2024
 • Deltagit på disciplinreglementesrevideringsarbetsgruppens möte
 • Planerat inredning av Kåren
 • Slutfört psykiska första hjälpen (MTEA2) -skolning
 • Förnyat avtal med BearingPoint
 • Framskridit i förhandlingar med tre potentiella partnerföretag
 • Fixat faktureringar av företag
 • Nätverkat med näringslivsansvariga från SHSG, SASSE och NHHS

Linn Grönlund

 • Planerat Casa 50
 • Koordinerat med ordförande angående höstens evenemangskalender
 • Networkat superaktivt, speciellt med SASSE

Matias Monola

 • Deltagit på planerandet av Casa50
 • Varit i aktiv kommunikation med husbolaget
 • Deltagit på husbolagets möte
 • Hanterat bokningskalendern
 • Planerat kårens utrymmen 

Mats Lehto

 • Allmän hantering av SHS kommunikation och sociala medier
 • Uppdaterat SHS resultat vecka 1 i stegmätaren
 • Planerat biljettsläpp för Ylonz
 • Hanterat SHS e-postadresser
 • Uppdaterat SHS hemsida och användare