Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 2/2024

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 1/2024

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 17.1.2024 kl. 10.00

Närvarande:

Sofie Eriksson, Jesper Rajakangas, Mats Lehto, Aliisa Lundén, Jonatan Stenberg, Matias Monola, Linn Grönlund, Victor Dahlberg, Dennis Strandell och Emilia Granqvist

Mötet öppnades kl.10.00 av ordförande Eriksson

Anmälningsärenden: 

 • Ordförande Eriksson meddelar att styrelsen har haft sitt första strategi veckoslut
 • Ledamot Stenberg meddelar att ledamot Dahlberg har födelsedag

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Valde förslag till vikariat för SHS generalsekreterare
 • Valde representanter till ledningsgruppen till för student- och lärarmobilitet (SMG) 2024
 • Beslöt om avskrivning inom budgeten 2024
 • Valde ordförande, vice–ordförande och medlemmar till Svenska Ekonomie Studenters (SESS) förvaltningsråd
 • Valde ordförande och vice–ordförande Svenska Ekonomie Studenters (SESS) styrelse
 • Beslöt om undantagslov för Casa Nostra
 • Beslöt om projektbidrag
 • Beslöt om deltagande på årsfest

Gemensamma

 • Strategihelg
 • Möte med fullmäktiges presidium

Sofie Eriksson

 • Lägessnack med styrelseledamöter
 • Möte med Toppordföranden
 • Märkes- och stipendienämndsmöten
 • Förberett för presentation av SHS för nya utbytesstuderande
 • Möte med SSHV:s ordförande Julia
 • Koordinerat träffar med vänföreningars styrelser
 • Planerat och dragit workshops under styrelsens strategihelg
 • Hjälpt kårmedlemmar med diverse frågor

Victor Dahlberg

 • Möte med SSHV UPO
 • BiB Programkommitté-möte
 • Kontakt med Hanken och Engage.eu angående nyvalda studrepsar
 • Lägessnack
 • Förberett årets föreläsare
 • Förnyat UU:s grafiska design för möten 
 • Möte med SASSE:s UPO Gustav Jäger
 • Planerat UU:s första möte

Jonatan Stenberg

 • Lägessnack med Sofie
 • Förberett för presentation av SHS för nya utbytesstuderande
 • Märkes- och stipendienämndsmöten
 • Bestämt medlemmar för Intressebevaknigsutskottet 2024
 • Koordinerat Studerandes Idrottsförbunds utbildning tillsammans med Idrottskommitten
 • Planerat inlägg till Instagram om presidentvalet
 • Möte med Thomas Kaski från SSHV:s styrelse 2023 om deras resa till Umeå på hösten

Aliisa Lundén

 • Rekryterat Socialpolitiska utskottet
 • Rekryterat StödHankeiter för Mieli ry kursen
 • Förberett för medlemsenkäten

Jesper Rajakangas

 • Lägessnack med Kårordförande Sofie
 • Deltagit på strategihelg
 • Haft möte om ett gemensamt företagssamarbete med SSHV och Merkantila Klubben
 • Rekryterat Näringslivsutskottet
 • Planerat och informerat om Näringslivsutskottets årsstart
 • Förberett för presentation av SHS åt inkommande utbytesstudenter
 • Fortsatt uppföljning och överföring av samarbetskontrakt

Linn Grönlund

 • Lägessnack med Kårordförande Sofie
 • Fått evenemangs-kalendern igång på shs.fi
 • Varit i kontakt med en klubb angående projektbidrag
 • Varit värd åt styrelsen på strategihelg

Matias Monola

 • Deltagit på Husbolagsmöte 10.1
 • Hanterar Bokningskalendern
 • Deltagit på strategihelg med de andra styrelseledamöterna
 • Fixat nycklar med diverse kommittéer
 • Planerat kårtalko tillsammans med Linn
 • Uppdaterat Nyckelavtalet 

Mats Lehto

 • Hjälpt Årsfestkommitteen med skapande av grafiskt material och inbjudningar
 • Administrerat SHS e-postadresser, skapat nya och uppdaterat alias e-postadresser
 • Uppdaterat information skärmarna på kåren
 • Skrivit hälsning till TLK (Tekniska Läroverkets Kamratförbund)
 • Administrerat sociala medier så som Instagram och Facebook