Rekrytering

DET SOCIALPOLITISKA UTSKOTTET REKRYTERAR!

Socialpolitiska utskottets främsta uppgift är att värna om och främja studerandes välmående
på olika nivåer samt att bevaka deras intressen både inom studentkåren och externt.

Sopoutskottets största evenemang är Välmåendeveckan, som ordnas en gång på våren och
en gång på hösten. Förutom Välmåendeveckan ordnar sopoutskottet även mindre
evenemang och tillställningar, till exempel välgörenhetstalkon eller mindfulness övningar,
samt tar ställning till olika aktuella ärenden som tangerar välbefinnande på olika nivåer.

Övriga socialpolitiska ärenden som utskottet arbetar med innefattar bland annat att föra
studerandes talan i SHVS:s (Studenternas Hälsovårdsstiftelse) samt bevaka intressen med
UniSport.

Har du frågor eller funderingar kring SOPO kan du skicka dem till aliisa.lunden@shs.fi eller
rycka mig i ärmen! Är du en driven person som vill se att SHS fortsätter utvecklas höras i
samhället så tycker jag du ska söka med <3. Sicka in en kort ansöka senast söndagen 14.1.