Nyheter

Programkommittén 2024 är vald!

Medlemmarna för PK24 är nu valda. Tack för alla ansökningar och visat intresse! 

Kommittén består av:

Julia Melin (ordförande)

Ella Nelimarkka (vice ordförande)

Emma Heiseler

Helmi Ahava

Anniina Haarala

Emilia Ståhl

Elias Anttila

Clara Burmeister

Carolina Grahn

Kaisa Rantonen

Charlotte Renwall

Amanda Lindholm

Ellen Skogster

Mathilda Puutio

Vilma Runeberg

Erik Carlhielm

Elice Piksilä

Helmi Huhtala

Lina Lundström

Med vänlig hälsning,

Julia Melin

Ordförande för Programkommittén 2024