Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 40/2023

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 och Google Meets

Tid: 5.12.2023 kl. 12.30-13.30.

Närvarande:

Ville Ruokonen, Matilda Eriksson, Emilia Öfverström, Pauliina Haarala, Sami Multisilta, Axel Anderson, Rebecca Laaksonen och Emilia Granqvist

Mötet öppnades kl. 12.32 av ordförande Ruokonen

Anmälningsärenden: 

 • SHS deltar och organiserar studenternas traditionsenliga fackeltåg på självständighetsdagen, tillsammans med övriga studentkårer och organisationer i huvudstadsregionen
 • SSHV har firat sin 43:e årsfest

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Styrelsen valde Kvartalets Hankeit 4/2023
 • Styrelsen beviljade ett projektbidrag
 • Styrelsen valde en ordinarie studeranderepresentant till IR för finansiell ekonomi och nationalekonomi i Vasa
 • Styrelsen tog beslut om ett förslag för disciplinnämndens sammansättning till fullmäktige
 • Styrelsen tog ett beslut om ett förslag för sakkunnig till SESS:s styrelse till fullmäktige
 • Styrelsen godkände styrelsens proposition 7/2023
 • Styrelsen beslöt om ett förslag av studeranderepresentanter till SESS:s styrelse till fullmäktige

Mötet avslutas av ordförande Ruokonen kl. 13.23

Styrelsens aktiviteter

40/2023

Gemensamma

 • Deltagit på Tomtedisco, SSHV:s årsfest och årsfestzillis i Vasa
 • Förbättrat verksamhetsplanen 2024 enligt fullmäktiges kommentarer
 • Diskuterat onboardingsprocessen

Ville Ruokonen

 • Deltagit på Hankens ledningsgruppens möte
 • Deltagit på rekotrslunch tillsammans med VKO Rebecca och SSHV:s ordförande Frans
 • Fyramannarådetsmöten för EC, MC, IK, PK och CN angående vice ordföranden och deltagande på intervjutillfällen
 • Rekryterat nya SHS disciplinnämnden
 • Rekryterat nya medlemmar till SESS styrelse (studerandemedlemmar och sakkunnig)
 • Deltagit på möte med Hanken om integrering av Winter School tillsammans med VKO Beccy, IHD ordförande Marina och EC ordförande Emilia
 • Kollat igenom EC:s verksamhetsberättelse
 • Koordinering med intressenter för kommande styrelseutbildningar
 • Deltagit på möte om bokning av Casa för våren 2024
 • Deltagit på HUS 155 årsfest tillsammans med Axel
 • Deltagit på UniK-skolning
 • Möten med styrelsebildaren
 • Gjort onboardingsmaterial för nya styrelsen
 • Skrivit på testamentet
 • Hjälpt Beccy och Mati med planerna för fackeltåget och kårglöggen
 • Skrivit avtal för tolk och koordinerat med Gensek om lagliga aspekter kring det
 • Ärenden kring rekrytering av ny personal till SHS
 • Gått igenom Genseks stipendieansökan
 • Kollat igenom med Gensek märkesinventarier och beställning av nya märken
 • Feedback till KPV:s och EPV:s sista möte
 • Planering och bokningar av sista styrelsens evenemang för året
 • Gjort korrigeringar i budgeten 2024
 • Strul med försäkringar, uppföljning med Azets och Fennia tillsammans med Gensek
 • Strul med fakturor från Valio Aimo – utredning med Gensek och Ekonsek
 • Skrivit styrelsens hälsning till Hankeiten
 • Skrivit och hållit tal på SSHV:s Solenna Akt

Axel Anderson

 • Deltagit på HUS 155 årsfest tillsammans med Ville
 • Planerat och dragit UniK-skolning åt studeranderepresentanterna för nya mandatperioden
 • Gjort onboardingmaterial för min efterträdare
 • Deltagit på BoL möte inom universitetsalliansen engage.eu tillsammans med VKO Beccy
 • Skrivit färdigt styrelsen proposition 7 gällande studeranderepresentanter i Board of Learners inom engage.eu
 • Gjort marknadsföringsmaterial för tentbibban
 • Deltagit på Teaching Evaluation Committee’s möte där premieringar av föreläsare/lärare diskuterades
 • Haft möte med SSHV:s utbildningspolitiskt ansvariga för att hållas ajour om vad som händer på respektive studieort

Emilia Öfverström

 • Skrivit en text om förbundsmötet till shs.fi 
 • Skapat en ny logo till IBU och uppdaterat Instagram highlights
 • Skrivit ett dokument till kännedom för WSC inför höstmötet 2023
 • Koordinerat med medlemmar av HUS styrelse angående WSC och angående onboarding av intressebevakning för nästa år
 • Skrivit ett frågebatteri och förberett inför besök på Rud Pedersen
 • Deltagit i skolning om Universitetskollegiet

Frida Winberg

 • Bekantat mig med Trey’s enkät för sina studerande för att se hur personer med barn upplever studierna
 • Lagat och postat material inför tomteverkstaden
 • Sökt spons till tomteverkstaden
 • Uppdaterat onboardingmaterial

´

Pauliina Haarala

 • Delat ut halaren
 • Årsfest koordinering
 • Skrivit under nya kontraktet med Unisport
 • Planerat NU rekryn
 • Uppdaterat testamentet
 • Uppdaterat onboardingsmaterial
 • Deltagit på IB styrelsens möte

Rebecca Laaksonen

 • Deltagit på möte med Hanken om integrering av Winter School tillsammans med KO Ville, IHD ordförande Marina och EC ordförande Emilia
 • Koordinering med IHD ordförande angående eventuell inkludering av engage.eu studenter i IHD veckan
 • Planering av fackeltåget tillsammans med AYY och HUS
 • Deltagit på rektorslunch tillsammans med KO Ville och SSHV:s ordförande Frans
 • Deltagit på BoL möte inom universitetsalliansen engage.eu tillsammans med UPO Axel
 • Prepp med aspirerande styrelsemedlem för 2024
 • Uppdaterat SHS Events kalendern
 • Uppdaterat evenemangspostens testamente
 • Ordnat och deltagit på Slush, därav ledig under senaste veckan

Sami Multisilta

 • Möte med kommittéordföranden
 • Diksussion med husbolaget och servicebolaget
 • Lagat skolningsmaterial åt ny styrelsen
 • Deltagit på möte om bokning av Casa för våren 2024
 • Bokningskalendern

Matilda Eriksson

 • Uppdaterat testamenten 
 • Uppdaterat onboardings material
 • Varit i kontakt med Unisport och uppdaterat hemsidan info 
 • Uppdaterat infoskärmarna på kåren
 • Gjort och publicerat material till shsmoments kanaler
 • Hållit koll på shs facebook
 • Hjälpt till med och gjort nya shs användare
 • Gjort facebook event inför fackeltåget
 • Publicerat december månads nyhetsbrev
 • Uppdaterat shs.fi
 • Gjort och beställt julkort 
 • Koordinerat med hållbarhetsutskottet och insamling av data från evenemang
 • Deltagit på IB styrelsemöte
 • Varit i kontakt med potentiell efterträdare
 • Hanterat bokningskalendern