Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 36/2023

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 

Tid: 15.11.2023 kl. 10.00-10.22

Närvarande:

Ville Ruokonen, Frida Winberg, Emilia Öfverström, Pauliina Haarala, Sami Multisilta, Axel Anderson, Matilda Eriksson och Emilia Granqvist 

Mötet öppnades kl.10.00 av ordförande Ruokonen

Anmälningsärenden: 

 • En delegation från SHS har deltagit på OLL:s förbundsmöte
 • SHS medlemmar har deltagit i Hanken strategy day
 • SHS delegation till FSF:s förbundsmöte har haft möte med kandidater till FSF:s styrelse

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Styrelsen godkänner nya klubben HankBook
 • Styrelsen lediganslår plats av studentrepresentant till HGSE:s direktion
 • Styrelsen beslöt om uppdatering om styrelsens proporition 7/2023
 • Styrelsen lediganslog post som studentrepresentant (ordinarie) till institutionsrådet för redovisning och handelsrätt i helsingfors
 • Styrelsen beslöt om deltagande på Helgas årsfests cocktailtillfälle

Övriga ärenden:

 • Styrelsemöte 39/2023 flyttas till tisdag 05.12 kl. 12:30 på grund av självständighetsdagen

Mötet avslutas av ordförande Ruokonen kl. 10.22.

Styrelsens aktiviteter:

Styrelsens aktiviteter

36/2023

Gemensamma

 • Skrivit på fortlöpande verksamhetsdokument
 • Hjälp med processen av styrelsebildning

Ville Ruokonen

 • Prepp med nya styrelsebildaren Sofie
 • Gjort styrelsens rekryvideon till instagram
 • Deltagit på ledningsgruppens möte i Vasa
 • Deltagit på Ekonomernas genomgång av förbundsmötets mötesmaterial 
 • Möte med nya presidiet för Fullmäktgie 
 • Arbete kring Hankens reviderade strategidokument 2030
 • Deltagit på möte där Ekonomernas styrelsekandidater presenterat sig själv
 • Övervakat EC:s Techno night
 • Möte med VKO Rebecca, IHD ordförande och EC ordförande angående Winter School arrangemang
 • Repsresenterat SHS på Pörssis årsfest tillsammans med Paukka
 • Representerat SHS på TYY:s årsfest tillsammans med Paukka
 • Deltagit på ministerträff med Sandra Bergqvist
 • Förberedelser kring toppglöggen med lokalföreningrna
 • Koordinering av julfestrumban med SASSE och NHHS
 • Ekonomiförvaltning i form av rådd med fakturor, konteringsarbete och budgetuppföljning
 • Förberedelser och anordnande tillsammans med Emmi Winqvist SHSUF:s pitchnight om Casas framtid
 • Möte med VKO Beccy om revidering av klubbmanual och andra praktikaliteter
 • Deltagit på FSF:s förbundsmötets förhandlar om gemensamt möte
 • Bekantat mig med FSF förbundsmötesmaterial
 • Deltagit på skolning om FSF förbundsmötet ordnat av Emmi Winqvist
 • Deltagit på KPV:s inofficiella möte om förbundsmöte
 • Deltagit på Niords möte
 • Haft uppföljningssamtal med styrelseledamot
 • Deltagit på presentation/frågetillfälle av FSF kandidater till SHS Delegation
 • Möte med Emma Lindvall och Emmi Winqvist om potentiella klubbar på SHS
 • Lunch med rekorn Inkku
 • Samtal med Hankens planeringschef Helena Strandell
 • Deltagit på Hanken Strategy Workshop

Axel Anderson

 • Bekantat mig med FSF förbundsmötesmaterial
 • Haft uppföljningssamtal med KO Ville
 • Deltagit på Hankens strategiworkshop
 • Deltagit på skolning om FSF förbundmötet ordnat av Emmi Winqvist
 • Börjat utredning av tentbibban
 • Deltagit på presentation/frågetillfälle av FSF kandidater till SHS Delegation
 • Repsresenterat SHS på KTTO:s årsfest tillsammans med Matilda
 • Deltagit på IR-möte (IR för finansiell ekonomi och nationalekonomi)
 • Koordinerat kring lediganslåendet av stuerandereprestnant till HGSE:s direktion
 • Haft möte med Frida om styrelsens fortlöpande verksamhet om jämlikhet

Emilia Öfverström

 • Deltagit på OLLs förbundsmöte två dagar i Tammerfors
 • Deltagit på skolning om FSF förbundmötet ordnat av Emmi Winqvist
 • Övervakat Techno Night med Ville
 • Koordinerat med KY:s delegation 
 • Haft möte med Mikaela från HUS delegation om taltur 
 • Varit i kontakt med ÅAS höpo angående talturen
 • Läst, kommenterat, sammanställt mapp av materialet inför FSF förbundsmöte
 • Hjälpt Paukka bära halare <3
 • Förberett inför WSC:s möte och varit i kontakt med inblandade parter
 • Deltagit på möte om förhandlingar vid FSF Förbundsmöte
 • Deltagit i Hanken strategy workshop
 • Planerat frågestund med kandidater som ställer upp i FSF styrelse
 • Haft två möten med Mikaela från HUS angående potentiell ponsi till förbundsmötet
 • Hållit i frågestunden med FSF kandidater 
 • Planerat och hållit i delegationens möte inför FSF förbundsmöte
 • Varit i kontakt med min potentiella efterträdare

Frida Winberg

 • Deltagit på OLLs förbundsmöte två dagar i Tammerfors
 • Deltagit på skolning om FSF förbundmötet ordnat av Emmi Winqvist
 • Deltagit i Hanken strategy workshop
 • Deltagit på frågestunden med FSF kandidater 
 • Deltagit i delegationsens möte inför FSF förbundsmöte
 • Bekantat mig med FSF förbundsmötesmaterial
 • Planerat samt hållit sopo-möte
 • Varit i kontakt med min potentiella efterträdare
 • Skrivit på fortöpande verksamhets planen tillsammans med UPO Axel 
 • Varit i kontakt med YTHS för att kartlägga arbetsgrupper

Pauliina Haarala

 • Bekantat mig med FSF förbundsmötesmaterial
 • Deltagit på skolning om FSF förbundmötet ordnat av Emmi Winqvist
 • Deltagit på presentation/frågetillfälle av FSF kandidater till SHS Delegation
 • Ordnat kårkaffe i koppin med Matilda
 • Tagit emot halarbeställningen
 • Koordinering av halarutdelningar
 • Planerat och dragit NU veckomöte
 • Kontakt med potentiell efterträdare
 • Koordinering av årsfestspons
 • Representerat SHS på Pörssis årsfest tillsammans med Ville
 • Representerat SHS på TYY:s årsfest tillsammans med Ville

Rebecca Laaksonen

 • Möte med KO Ville, IHD ordförande och EC ordförande angående Winter School arrangemang
 • Uppdaterat klubbmanualen tillsammans med KO Ville
 • Möte med SSHV:s ordförande, evenemangsansvariga och 2024 styrelsebildare angående studentorganisationens framtida internationella möjligheter
 • Koordinerat träff med ny aspirerande klubb
 • Följt upp betalningspraktikaliteter med en nuvarande klubb
 • Dragit sångboksgruppens möte
 • Skrivit texter till SHS sångbok tillsammans med sångboksgruppen
 • Planerat sångboksgruppens följande möte
 • Möte med ÅFK ordförande och vice ordförande angående årsfestveckan och texter till sångboken
 • Koordinerat med KG angående snapsvisetävling i samråd med sångboksgruppen
 • Deltagit på Hankens strategiworkshop
 • Deltagit på SHSUF:s Casa- workshop
 • Deltagit på FSF:s International Coffee
 • Prepp med efterträdar-kandidater

Sami Multisilta

 • Förvaltat bokningskalender
 • Burit nya stolar ENSAM
 • Samarbetat med kommitteer, selco & husbolaget angående ett flertal utrymmessaker

Matilda Eriksson

 • Bekantat mig med FSF förbundsmötesmaterial
 • Deltagit på skolning om FSF förbundmötet ordnat av Emmi Winqvist
 • Deltagit på presentation/frågetillfälle av FSF kandidater till SHS Delegation
 • Ordnat kårkaffe i koppin med Paukka
 • Deltagit på sångboksgruppens möte
 • Planerat och dragit Hållbarhetsutskottets andra möte
 • Översatt hållbarhetsstrategin till engelska
 • Representerat SHS på KTTO:s årsfest tillsammans med Axel
 • Publicerat styrelse rekryvideon på instagram och youtube
 • Hållit koll på SHS facebook
 • Möte med potentiell efterträdare
 • Planerat och publicerat material på shsmoments kanaler