Nyheter

Mötesreferat för styrelsens möte 33/2023

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 

Tid: 25.10.2023 kl. 14.00

Närvarande:

Ville Ruokonen, Emilia Öfverström, Pauliina Haarala, Matilda Eriksson, Sami Multisilta och Axel Anderson

Mötet öppnades kl. 14.00 av ordförande Ruokonen

Anmälningsärenden: 

 • SHS delegation har besökt Tammerfors och träffat andra studentkårsdelegationer

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Styrelsen tog beslut om styrelsens proposition till fullmäktige med förslag till förändring av studentkårens kommittéreglemente (6/2023)
 • Styrelsen lediganslog platserna för ordinarie- och suppleantmedlemmar till Universitetskollegiets kommande mandatperiod (1.1.2024 – 31.12.2026)

Övriga ärenden:

 • Inga

Mötet avslutas av ordförande Ruokonen kl. 14.22

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma

 • Haft strategidag 9 och utformat första utkastet på verksamhetsplanen och fortlöpande verksamhets dokumentet

Ville Ruokonen

 • Gjort ett första utkast av budget 2024
 • Skrivit på verksamhetsplanen
 • Agerat gensek i 2 dagar
 • Ordnat kårkaffe i foajén under välmåendeveckan med Matilda
 • Deltagit på SEKSMYY-seminarie i Tammerfors
 • Förberett material inför SEKSMYY seminarie om intervjuandet av FSF styrelsekandidater
 • Ekonomiförvaltning i form av diskussioner kring studentkårens ekonomi
 • Deltagit på SESS möte
 • Haft fyrmannarådetsmöte för IHD
 • Reviderat kommittéreglementet tillsammans med VKO Rebecca
 • Skrivit tillsammans med VKO Rebecca styrelsens proposition 6/2023
 • Representerat på Studorgs 80-års-jubileum med en del av styrelsen
 • Deltagit på UniK:s e postmöte

Axel Anderson

 • Deltagit på SEKSMYY-seminarie i Tammerfors
 • Representanterat på TuKYs 73e årsfest med Matilda
 • Haft intressebevakarmöte med Emilia och Frida 
 • Ordnat Feedback forum och hållit en presentation med Emilia, Frida och Kylli
 • Haft möte om Feedback forum och gjort en quiz tillsammans med Frida och Emilia
 • Deltagit på Hankens Gender Equality Committees möte där nytt namn på kommittén diskuterades och Hankens strategi 2030

Emilia Öfverström

 • Deltagit på SEKSMYY-seminarie i Tammerfors
 • Varit i kontakt med HUS styrelse angående OLL:s förbundsmöte
 • Skrivit styrelsens betänkande till motion 2 från FM möte 8 tillsammans med Frida
 • Shoppat till Feedback forum
 • Haft möte om Feedback forum och gjort en quiz tillsammans med Frida och Axel 
 • Haft intressebevakarmöte med Frida och Axel 
 • Ordnat Feedback forum och hållit en presentation med Frida, Axel och Kylli
 • Varit i kontakt med Rud pedersen angående potentiellt besök där med IBU
 • Planerat IBU möte 8 
 • Representerat på Studorgs 80-års-jubileum med en del av styrelsen
 • Korrigerat språk och gjort tillägg i styrelsens förslag till verksamhetsplanen 2024

Frida Winberg

 • Deltagit på SEKSMYY-seminarie i Tammerfors
 • Skrivit styrelsens betänkande till motion 2 FM möte 8 tillsammans med Emilia
 • Haft möte om Feedback forum och gjort en quiz tillsammans med Emilia och Axel 
 • Haft intressebevakarmöte med Emilia och Axel 
 • Ordnat Feedback forum och hållit en presentation med Emilia, Axel och Kylli
 • Representerat på Studorgs 80-års-jubileum med en del av styrelsen
 • Donerat blod under välmåendeveckan
 • Ordnat Sopo-middag som en del av välmåendeveckan
 • Ordnat “Hundar på kåren” som en del av välmåendeveckan
 • Dragit Hankeiternas välmåendegruppsmöte, där bland annat stödtjänsterna och undantagslov för kurser var på tapeten

Pauliina Haarala

 • Deltagit på SEKSMYY-seminarie i Tammerfors
 • Representerat på Studorgs 80-års-jubileum med en del av styrelsen
 • Deltagit på Feedback Forum
 • Koordinering av NU evenemang
 • Planering av Summer Job Evening
 • Kontakt med Hanken angående HND feedback
 • Genomgång av företagspartners och hur de använt sin kontrakt
 • Årsfestspons koordinering

Rebecca Laaksonen

 • Deltagit på UniK:s e-postmöte
 • Representerat styrelsen på Idrottskommittéens och Hankboobies Pinktober Charity Run
 • Uppdaterat evenemangskalendern
 • Möte med Hankens integrationsansvariga angående inkluderande av BiB studenterna i studielivet
 • Reviderat kommittéreglementet tillsammans med KO Ville
 • Skrivit proposition 6/2023 tillsammans med KO Ville 

Sami Multisilta

 • Förvaltat bokningskalender
 • Representerat på Studorgs 80-års-jubileum med en del av styrelsen
 • Hållit kaffe i koppin
 • Hjälpt kårmedlemmar med diverse spörsmål
 • Koordinerat service till avloppsvattenpump

Matilda Eriksson

 • Deltagit på SEKSMYY-seminarie i Tammerfors
 • Deltagit på Feedback forum
 • Ordnat kårkaffe i foajén under välmåendeveckan med Ville
 • Koordinerat med och fixat nya shs -epostar och listor
 • Representerat SHS på TuKys årsfest och zillis med Axel
 • Representerat på Häva i hesa
 • Skickat veckomail till MKs kommunikationsansvariga
 • Hållit koll på SHS facebook
 • Gjort och publicerat material på shsmoments kanaler 
 • Påbörjat marknadsföringsmaterial för styrelsebildare
 • Donerat blod under välmåendeveckan