Nyheter

Påverka din utbildning – sök till studeranderepresentant i Hankens universitetskollegium!

Vill du bevaka studerandes intressen på Hanken? SHS söker nu studeranderepresentanter till universitetskollegiet för inkommande mandatperiod 1.1.2024-31.12.2026, med andra ord en perfekt chans för dig som vill påverka högskolan! Vi söker:

  • Fyra ordinarie (Helsingfors studieort)
  • Två ordinarie (Vasa studieort)
  • Fyra suppleanter (Helsingfors studieort)
  • Två suppleant (Vasa studieort)

Universitetskollegiet har 18 medlemmar, som representerar de olika personalgrupperna inom högskolan samt de studerande. Kollegiet har bland annat till uppgift att utse Hankens externa styrelsemedlemmar, högskolans revisorer samt de akademiska råden. Det fastställer bokslutet och beviljar styrelse samt rektor ansvarsfrihet.

Som studeranderepresentant har du möjligheten att påverka din utbildning direkt. Dessutom får du övning i mötesteknik och intressebevakning, chansen att utvidga ditt kontaktnät inom Hanken och ett förtroendeuppdrag att sätta på ditt CV. Genom aktivt deltagande på universitetskollegiets möten får du dessutom ett 50€ arvode per möte.

I utbyte förväntas du delta i universitetskollegiets möten, utbildningsutskottets möten  en till två gånger per månad, informera de övriga studeranderepresentanterna om aktuella ärenden och finnas till för studerande som har frågor och funderingar kring sin utbildning. 

Uppdraget börjar 1.1.2024 och slutar 31.12.2026. Man behöver dock inte sitta hela mandatperioden. Skicka en fritt formulerad ansökan till studier@shs.fi senast tisdagen den 7.11.2023 kl. 12. Kom också ihåg att nämna om du studerar i Helsingfors eller Vasa, samt specificera ifall du söker om plats som ordinarie eller suppleant. Hör gärna av dig om det är något du undrar.

Ta chansen att göra skillnad!

Axel Anderson
Utbildningspolitiskt ansvarig i SHS styrelse 2023
axel.anderson@shs.fi, 044 0990316