Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 29/2023

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 

Tid: 27.9.2023 kl. 10.04-11.19

Närvarande:

Ville Ruokonen, Frida Winberg, Emilia Öfverström, Pauliina Haarala, Sami Multisilta, Axel Anderson, Matilda Eriksson, Rebecka Laaksonen, Emma Lindvall och Emilia Granqvist 

Mötet öppnades kl.10.04 av ordförande Ruokonen

Anmälningsärenden: 

 • Inga anmälningsärenden

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Styrelsen beslöt om klubbidrag för hösten 2023
 • CN beviljades undantagslov
 • Styrelsen tog beslut om en ny klubb till SHS
 • Styrelsen valde representanter till årsfester
 • Styrelsen valde Kvartalets Hankeit™ 3/2023
 • Beslut om tillåtelse att använda SHS emblem
 • Beslut om projektbidragsansökan

Övriga ärenden:

 • Casas ugn och hiss fixad

Mötet avslutas av ordförande Ruokonen kl. 11.19.

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma

 • Deltagit på SHS gulisintagning
 • Haft besök från BISO och fördjupat i varandras verksamheter i form av workshops och diskussionsseissioner
 • Deltagit på hanken Network Days keynote
 • Möte kring stadirundan
 • Diskussioner kring revideringsprocesser på stduentkåren

Ville Ruokonen

 • Deltagit på lunch med Sveriges Kronprinsessan Victoria
 • Gett sammanlagt 5 intervjuer om besöket av Kronprinsessan och Prinsen åt Svenska Yle, Yle Areena, HBL, Ilta-Sanomat och Hanken
 • Deltagit på Hanken Network Days middag
 • Planering och utförande med VKO Beccy element till BISO besöket
 • Fortsatt arbete med utredning på hur den nya kandidatprogrammet på Hanken påverkar SHS kommittéverksamhet
 • Gjort ändringar enligt fullmäktiges förslag till märkes- och stipendiereglementet
 • Gjort layoutsändring och gått igenom långtidstrategin enligt fullmäktiges förslag
 • Gått igenom OLL material inför förbundsmötet med Gensek Emilia och HÖPO Emilia
 • Deltagit på möte om Stadirundan om marknadsföring för evenemanget
 • Möte med en potentiell SHS klubb om klubbstadgar
 • Skrivit och skickat styrelsens hälsning till SHSUF
 • Administrativa uppgifter tillsammans med Gensek (stipendier från stiftelser, protokoll, Kvartalets Hankeit etc.)
 • Ekonomiförvaltning med räkningar, konteringar och uppföljning av betalningar till kårpampen

Axel Anderson

 • Planeringsmöte med NHHS & SASSE kring UU:s Stockholmsexkursion
 • Deltagit på Teaching Evaluation Committees provföreläsning med HÖPO Emilia
 • Deltagit på workshop med BISO
 • Möte med generalsekreterare Emilia kring FSF:s linjepapper för studeranderepresentanter
 • Planerat workshoppar för UU:s Stockholmsexkursion
 • Fortsatt med presentationer av studeranderepresentanter på Instagram
 • Koordinerat kring bokning av Täffä för Stadirundans efterfest

Emilia Öfverström

 • Gått igenom OLL material inför förbundsmötet med Gensek Emilia och KO Ville
 • Varit i kontakt med höpo 20 angående OLL förbundsmöte
 • Deltagit på sånggruppsmöte
 • Haft möte med Mikaela från HUS om FSF förbundsmöte både på fredag och tisdag 
 • Deltagit på workshop med BISO
 • Kollat på en provföreläsning med UPO Axel i TEC
 • Skrivit in FM förändringsförslag i styrelsens reviderade arbetsordning
 • Rekryterat människor att ställa upp i FM valet 
 • Deltagit på möte om Stadirundan om marknadsföring för evenemanget
 • Representerat på ÅAS 104 årsfest i Vasa med SOPO Frida

Frida Winberg

 • Representerat på ÅAS 104 årsfest i Vasa med HÖPO Emilia
 • Haft mottagning i Kårens Koppi med Rebecca
 • Möte med StödHankeiterna och Folkhälsan angående utveckling av StödHankeiternas verksamhet
 • Fortsatt koordinera gällande välmåendeveckan

Pauliina Haarala

 • Förbredelser med Hanken för HND
 • Medorganisera Hanken Network Day
 • Ordnat Network Day Dinner med NU
 • Workshop med Biso och NU
 • Representerat SHS på Enklaavis årsfest med Matilda
 • Fixat sista sponssökningen med Halarteamet
 • Skickat in halarbeställningen till Opiskleijahaalarit
 • Planerat och dragit NU veckomöte
 • Fixat Kide till Stadirundan biljettsläpp

Rebecca Laaksonen

 • Planering och utförande med KO Ville element till BISO besöket
 • Dragit workshop med BISO och SHS styrelse
 • Sammanställt mötesmaterial från BISO och SHS styrelses möte
 • Deltagit på Hanken Network Days middag
 • Haft mottagning i Kårens Koppi med Frida
 • Planerat ordförandeutskottets möte
 • Planerat sångboksgruppens möte
 • Påbörjat sammanställning av sånger till SHS sångbok
 • Dragit sångboksgruppens möte
 • Möte med deltagare i Casa 50 gruppen angående marknadsföringsvideo
 • Uppdaterat SHS Events kalendern
 • Översatt SHS dataskyddsmeddelande
 • Mottagit klubbidragsansökningar
 • Mottagit projektbidragsansökningar

Sami Multisilta

 • Förvaltat bokningskalender
 • Delat ut och tagit emot nycklar
 • Varit i tät kontakt med huolto, leverantörer samt andra intressegrupper
 • Undersökt behov av bord och stolar, nya på inskaffningslista…

Matilda Eriksson

 • Representerat SHS på Enklaavis årsfest
 • Gjort marknadsföringsmaterial till Stadirundan
 • Gjort Stadirundans FB event
 • Gjort Stadirundans halarmärke
 • Gjort o publicerat övrigt material på @shsmoments
 • Uppdaterat hemsidan med b.la dataskyddsmeddelande
 • Påbörjat insamling av material för handover processen
 • Koordinerat FM takeover på instagram
 • Koordinerat med ansvariga för gamyler samt ekonbrecsutdelnibgen om marknadsföring

Påbörjat oktobermånads nyhetsbrev