Mötesreferat

Mötesreferat för Fullmäktigemöte 6/2023

Svenska Handelshögskolans studentkår 

Möte 6/2023

Plats: Rum 411 på Hanken i Helsingfors, rum V105 på Hanken i Vasa och mötesplattformen Microsoft Teams 

Tid: Måndag 11.9.2023 kl. 18:08-19:47

Mötet öppnades av fullmäktigeordförande Emma Lindvall kl. 18.08.

Fullmäktige behandlade följande ärende under möten: 

  • Beslut om arbetsgruppens förslag till fullmäktige med förslag till förändring av studentkårens långtidsstrategi, policydokument och jämlikhetsplan, stiftande av uppförandekod samt upphävande av jämlikhetspolicydokumentet 
  • Beslut om fullmäktiges valdatum 

Mötet avslutades av ordförande Emma Lindvall kl. 19:47