Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 8/2023

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 8/2023

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 

Tid: 1.3.2023 kl. 10.00

Närvarande:

Ville Ruokonen, Frida Winberg, Emilia Öfverström, Pauliina Haarala, Sami Multisilta, Axel Anderson, Matilda Eriksson, Rebecka Laaksonen och Emilia Granqvist 

Mötet öppnades kl.10.02 av ordförande Ruokonen

Anmälningsärenden: 

 • Styrelsen deltagit på SHS och SASSEs årsfester
 • Instagram takeover week är inplanerad till klubbarna för nästa vecka
 • Ordförandeutskottets 2. möte ordnas 6.3

Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Jämlikhetsenkäten kontrollerades och innehållet fastslogs.
 • Ansökan för studentrepresentant till institutionsråden för marknadsföring och logistik öppnades.
 • En representant valdes till arbetsgruppen för utvärdering av utlärningsförmåga inom hankens tenore trak system 
 • Exchange comittee beviljades speciallov
 • Representanter PorKy och Nylands årsfester valdes. 

Övriga ärenden:

 • Inga

Mötet avslutas av ordförande Ruokonen kl. 10.44.

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma

 • Styrelsen har representerat och deltagit på SHS CXIV årsfest och zillis
 • Styrelsen har deltagit på SASSE:s Anniversary Feast i Stockholm och träffat SASSE och NHHS styrelser
 • Styrelsen har träffat SSHV:s styrelse

Ville Ruokonen

 • Skrivit och hållit två tal på SHS årsfest
 • Planerat styrelsens strategidag vol 4
 • Deltagit på Kylteripuheenjohtajien verkosto-möte
 • Ekonomiförvaltning
 • Skrivit hälsning till Nötte och till Hankeiten

Axel Anderson

 • Deltagit i Kopo-live med Emilia där kvalitén på utbildning och olika resultat kring detta i Finland presenterades och diskuterades
 • Fortsatt planering av UU x FM x Kyllis evenemang “feedback and snack”
 • Skrivit en projektbidragsansökan för UU-rollup
 • Skrivit presentationstal av årets föreläsare och hållit talet på årsfestens solenna akt

Emilia Öfverström

 • Ordnat valdebattmöte på distans: Facebook event är uppe
 • Mailat Hanken ang teknik till debatten
 • Deltagit i Kopo-live med Axel
 • Deltagit i Wsc möte om val av ny ordförande
 • Varit i kontakt med Yle X3m angående potentiellt innehåll inför valdebatten
 • Varit i kontakt med FSF angående rundringning: SHS och Arcada studerandekår delar på nio stycken svenskspråkiga kandidater från SFP
 • Varit i kontakt med OLL via angående potentiellt deltagande i strategigrupp och kontakt med vår fadder

Frida Winberg

 • Fortsatt planera välmåendeveckan
 • Kontaktat möjliga panelister inför välmåendeveckans paneldiskussion
 • Gjort sista ändringar på jämlikhetsenkäten
 • Presentera jämlikhetsenkäten för resten av styrelsen
 • Kordinerat ett möte där sopo-utskottet samt Folkhälsan ska träffas

Pauliina Haarala

 • Varit med och ordna årsfesten med ÅFK
 • Deltagit på IB styrelsemöte

Rebecca Laaksonen

 • Planerat inför Ordfu möte nmr 2
 • Planerat inför Kårsemi
 • Planerat inför Klubbveckan på IG
 • Planerat inför Nylles Stegmästare 2023
 • Diskuterat samarbetsmöjligheter med TuKY

Sami Multisilta

 • Koordinerat bokningskalendern
 • Undersökt behov av nya stolar samt kollat upp alternativ
 • Granskat möjligheter för förvaring av hållbara vin och snaps glas

Matilda Eriksson

 • Deltagit på Hanken sustainability group möte
 • Hållbara snaps – och vinglasbeställningen är igång, har varit i kontakt med företaget och fått en offert 
 • Möte med f.d kommunikationsansvariga om en text för doktorander om SHS som blivit på hälft från 2022
 • Samlat in material för mars-månads nyhetsbrev och börjat fixa på det 
 • Fixat och publicerat some-material
 • Deltagit på IB styrelsemöte