Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 24/2021

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 24/2021

Plats: Microsoft Teams & Kåren

Tid: 25.8.2021 kl. 10:00

Närvarande:

Daniel Karlsson,  Alexandra Eriksson, Emilia Winqvist, Sebastian Ståhlberg, Anton Nilsson, Emilia Donner

Mötet öppnades kl. 10:05  av ordförande Karlsson

Styrelsen diskutera och  beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Beslut att inte hyra åt Prodeko ry casas utrymmen för efterfest den 15.10 gjordes pga. att studentkåren själv ordnar evenenemang i utrymmet då.
 • Beslut att medverka i “Högskolan i rörelse” gjordes.
 • Lediganslog av post som studerande representant (ordinarie) i institutionsrådet för finansiell ekonomi och nationalekonomi

Styrelsens aktiviteter

Daniel Karlsson

 •  Deltagit på Finlands Studentkårers Förbunds ledningsseminarium på torsdag och fredag. Ämnen som diskuterades var bland annat det rådande pandemiläget.
 • Haft möte med styrelseordföranden för Teknologföreningen, Thorax och Codex angående bland annat det rådande pandemiläget samt höstens verksamhet.
 • Utfört administrativa uppgifter under den tid generalsekreteraren är borta
 • Bokat möte med studentkårens kontaktperson i Finlands Studentkårers Förbund med tanke på det förberedande arbetet inför Finlands Studentkårers Förbunds förbundsmöte.
 • Möte med SSHV:s ordförande Robin Eriksson.
 • Diverse andra möten och korrespondens.

Emma Lindvall

 • Koordineringsarbete med studeranderepresentanterna inför diverse möten
 • Utvecklingsarbete med UU
 • Fortsatt ta emot klagomål gällande och arbetat för att Hanken ska införa en övergångsperiod gällande revideringen av instruktionen om studier och examination 3 §
 • Planerat skolningar i intern intressebevakning för UU och kommittéer
 • Planerat UU-möte 6/2021
 • Planerat och genomfört diskussion mellan två studerande på Hankens introduktionsdagar för gulisarna
 • Arbete med rekrytering av studeranderepresentanter
 • Arbete inför intervjuerna för positionen som studeranderepresentant till Hankens styrelse
 • Arbetat med att utforma mer detaljerade coronariktlinjer för arrangerande av evenemang inom studentkåren

Emilia Winqvist

Kommunikation

 • Skickat ut nyhetsbrev
 • Haft möten med kommittér om takeovers samt hemsidorna
 • Upprätthållit sociala medierna
 • Varit i kontakt med Hanken om diverse media ärenden
 • Varit med och göra olika reels för sociala medierna

Kommunikationsplan

 • Haft möten angående planen och bearbetat de olika punkterna
 • Kollat upp olika ärenden för mer information

G-suites & arkivering

 • Rensat inom G-suites gamla konton
 • Överfört gammal information till arkiv
 • Gjort nya SHS e-post konton åt nya aktiva
 • Bytt lösenord till konton
 • Kollat igenom olika säkerhetsproblem

Övrigt

 • Hjälpt med UU ärenden
 • Fixat på kåren så att den är välkomnande för studentkårs medlemmar
 • Info tavlorna på kåren igång
 • Hjälpt med ärenden som kommit till info@shs.fi

Daniel Hasselström

 • Deltagit i SMG mötet
 • Planerat de kommande evenemanget under hösten med tanke på COVID-19 läget
 • Har haft möte med flera kommitteer angående deras kommande evenemang
 • Har varit i kontakt med Heidi’s Bier Bar angående möjliga kommande gemensamma evenemang
 • Delat ut läsårs dekaler

Emilia Donner

 • Planerat halarteamet
 • Varit i kontakt med Hanken angående Hanken Network Day
 • Varit i kontakt med partners, t.ex. Sponda, SEB, Handelsgillet, EY
 • Planerat Näringslivsutskottets verksamhet
 • Gjort Instagram reels

Anton Nilsson

Casa köket:

 • Allt är installerat och sista räkningarna och budgetuppföljning med ekonsek bokad.
 • Införskaffning av saker till köket via IKEA påbörjas.

SHS – Lounge:

 • Haft möte med UPM angående sponsoring av ena podden
 • Införskaffas möblemangen till podsen

Allmäna FU saker:

 • Beställt städutrustning för terminen
 • Varit i kontakt med säkerhetsbolaget
 • Koordinera bokningar av utrymmen och utlåning av material.
 • Delat ut kår nycklar till nya personer

Hjälpt med annat: 

 • Arbetat med kommunikationsplan
 • Hjälpt till med G-suits

Alexandra Eriksson

 • Varit i kontakt med Fanny Hinsberg från Hanken, Marika från Uniport samt Lydia från SSHV angående “Högskolorna i rörelse”
 • Möte angående höstens verksamhet med Matti Tujula från Hoas

Mötet avslutades den 25.8 kl  10:13 av ordförande Karlsson.