Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 17/2021

Mötesreferat för styrelsens möte 17/2021
Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams
Tid: 5.5.2021 kl. 10:00
Närvarande: Daniel Karlsson, Emma Lindvall, Daniel Hasselström, Emilia Winqvist, Sebastian
Ståhlberg, Anton Nilsson, Emilia Donner, Kristiane Width


Mötet öppnades kl. 10.00 av ordförande Karlsson

Anmälningsärenden:
● Ståhlberg kom till mötet i shorts
● Ståhlberg anmäler att det var en trevlig ‘jefu match’ under valborgsfirandet


Styrelsen diskuterade och beslöt om följande ärenden under mötet:

● Posten som studeranderepresentant (suppleant) i språkdirektionen lediganslogs
● Posten som ordinarie studerandeplats i SHS disciplinnämnd lediganslogs
● Posterna som ordinarie och suppleant studeranderepresentant i Hankens
jämställdhetskommitté fylldes av Maisa Dyhr (ordinarie) samt Alexandra Eriksson
(suppleant).
● Undantagslov att vistas i kårens utrymmen beviljades till Casa Nostra för att förverkliga
den avslutande sitzen.

Styrelsens aktiviteter hittas via denna länk

Övriga ärenden
● Inga övriga ärenden.

Mötet avslutades kl 10.12 av ordförande Karlsson.