Mötesreferat

Mötesreferat för Styrelsemöte 15/2020

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 15/2020
Plats: Microsoft Teams
Tid: 29.4.2020 kl. 11:00
Närvarande: Fanny Hindsberg, Maisa Dyhr, Filip Jägerroos, Eliott Tallqvist, Nea Olsson, Axel Toukkari, Kristiane
Width
Mötet öppnades kl. 11:03 av Hindsberg
  • Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:
    – Styrelsen beslöt att lediganslå årets andra kvartalets hankeit 2020
    – Styrelsen beslöt att bevilja användningen av SHS emblem till Gulnäbbskommittén för Gulishankeiten tidningen
  • Styrelsens aktiviteter:
Gemensamma aktiviteter: Deltagit i två rektorskaffen , Deltagit på Prorektorsmöte , Deltagit i FMs aftonskola, Möte med SSHV och KY
Fanny Hindsberg: Möten med KPV, Gensek, FM ordförande, ÄRM , Strategigruppen, möte om Vappen, Ordförandeutskottetsmöte, Skrivit hälsningar till Hankeiten, Gulis hankeiten, Nötte och Vappental till 1.5, Haft kontakt med HUS och ÅAS ordförande
Oscar Byman:Utrett Liikkuva Korkeakoulu ,Deltagit i SYL:s Kopolive och följt med TRY-projektet, Jobbat med SHS2025 strategi, WSC möte 28.4
 Hållit två träffar med Externa Intressebevakningsarbetsgruppen
Eliott Tallqvist: Skrivit texter till Gulishankeiten, Planerat och koordinerat IR-representanternas takeover av shs sociala medier, Upprätthållit regelbunden kontakt med Hanken gällande sommarkurser
Joakim Kiuru: Kontakt med Kasvuryhmä och Great Place to Work för att utveckla ny partnerstrategi, Samlat in rapporter om sponssökning från alla kommittéer för SHS Sponskoordinering, Jobbat med SHS2025 strategin, Förberett en försäljningsspurt med en utförlig lista på potentiella partners
Maisa Dyhr: Deltagit på SHVS skypeforum, Unisports delegations möte, WSC styrelsemöte, Pride checkup, Möte med Hanken och två träffar med Externa Intressebevakningsgruppen, Rekryterat StödHankeiter, KY vs SHS Final Showdown
Nea Olsson: Personlig kontakt med ordföranden gällande deras individuella verksamhetet, Könsfördelningsarbetsgrupps möte, Styrelsens evenemang SHS & Chill: sykväll, Syl kv-möte, Externaintressebevakningarbetsgrupps möte, Varit i kontakt med andra studentkårer och föreningar gällande vappen, Fixa vappen evenemang, koordinering och kommunikation i some, Deltagit i SHS vs. KY tävling
Filip Jägerrroos: Uppdaterad klubbmanualen och översatt till engelska, Nya rökrutor i skick, Förhandlat bokningar med KSO för hösten. Börjat diskussion om rensning av bastun. Kopierat nya nycklar till Casa. Jämlikhets- och trakasseriombud text till gulishankeiten med Maisa. Gått igenom jämlikhet på kåren med Ordförandeutskottet och planerat en jämlikhetsworkshop
tillsammans med Maisa
Axel Toukkari: Upprätthålligt some, Haft mera diskussion med Genero och utvecklat på websida offerten samt framtida samarbete,  Möten med gamla kommunikationsansvariga samt vasa webansvarig gällande hemsidans fortgång, Deltagit i SHS vs KY tävling och druckit rått ägg blandat med piimä för att defenda  SHS ära!!! Haft möte med Ekonsek, Gensek, Ordf och närgingslivsansvariga gällande hemsidan
  • Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

Mötet avslutades kl. 11:12