Blogg

Har du frågor kring hur ditt studiestöd kommer att påverkas på grund COVID-19s omständigheter? Läs för mer information och svar!

Studiestöd under corona tider
Den goda nyheten och svaret på frågan om utbetalningen av studiestöd är att som studerande kommer du att få ditt studiestöd som normalt, fastän din studietakt saktas ner eller du skulle tvingas avbryta dina studier helt och hållet på grund av coronaviruset. Utbildningsministeriet anser att utbetalningen av studiestödet är en väsentlig del av att upprätthålla samhället genom att motverka påtvingade ekonomiska kriser, samt ge möjligheten för studeranden att fortsätta sin utbildning.
I normala fall, om din studietakt avviker eller om dina studier avbryts, ombeds du som studerande att rapportera till FPA om dina omständigheter gällande studietakten. Utbrottet av coronaviruset kommer under höstens lopp tas i beaktande som oförutsägbara omständigheter för alla studeranden vid finska universitet. Mer om hur FPA kommer begära information från vårens studieperiod kommer att meddelas av FPA vid ett senare tillfälle. Samtidigt är det en stor sannolikhet att mängden ansökningar angående studiestöd kommer att öka kraftigt, vilket i detta skede gör det svårt att förutspå till vilken mån FPA kommer att göra ändringar gällande diverse ansökningshandlingar.
Ersättning av studielån
Även studeranden som planerat att bli utexaminerade under vårens lopp, men förhindrats på grund av COVID-19, är berättigade till låne-ersättning för sina studielån. Detta gäller studeranden som under normala omständigheter motiverat orsak till låne-ersättning för studielån.Ifall du anser att du har svårigheter att betala tillbaka studielån i detta skedet, uppmuntrar Utbildningsministeriet dig att ta kontakt med din bank för att till exempel få en förlängning till ditt låneåterbetalning. Detta kan även hjälpa ifall du har blivit arbetslös.
Social och hälsovårdsministeriet hänvisar även till att trygga studerandes inkomst under sommarmånaderna. För studeranden som söker arbetslöshetsstöd har ministeriet vanligtvis krävt bevis på varför personen ifråga inte kan studera under sommaren, genom t.ex. att ha sökt sommarjobb men inte lyckats få ett. Dessa rapporter kommer inte att genomföras i sommar.
Ökat skydd för nyligen permitterade
Enligt Arbets- och näringsministeriet, har en tillfällig ändring av kapitel 11 i lagstiftningen om utkomstskydd för arbetslösa godkänts, och trädde i kraft den 1.4.2020. Den nya ändringen ger en person som blivit permitterad under COVID-19 tiden rätt till arbetslöshetsförmån utan hinder av företagsverksamheter eller studier. Detta innebär med andra ord att processen för att erhålla om arbetslöshetsförmån framskrider smidigare. Samtidigt underlättar det även arbetsbördan för arbets- och näringsbyråerna och utbetalare av arbetslöshetsförmånerna.
Kom ihåg din hälsa!
I dessa oförutsägbara tider vi lever i just nu, kan det vara ytterst svårt att se ljuset i slutet av tunneln – därför är det viktigare än någonsin att ta hand om sig själv, både fysiskt och psykiskt, men också försöka hålla sig till en rutin under vardagen så gott man kan. Detta underlättar stressen som kan förorsakas på grund av distansstudierna. Kom ihåg att hålla kontakt med nära och kära och att det alltid finns någon man kan tala med. Njut också av små saker som ger dig  glädje! Tillsammans är vi starkare!
Ifall du ännu råkar ha frågor om ditt studiestöd eller den förnyade lagen angående rätten till arbetslöshetsförmån, ta gärna kontakt med Generalsekreterare Kristiane Width per e-post gensek@shs.fi