Mötesreferat

Mötesreferat för fullmäktigemötet 6/2019

Svenska Handelshögskolans studentkår
Mötesreferat för fullmäktigemöte 5/2019
Plats: Lärarrummet, Svenska handelshögskolan i Helsingfors (Arkadiagatan 22) samt rum 106 Svenska handelshögskolan i Vasa (Biblioteksgatan 16).
Tid: 15.05.2019 kl. 17
 
Mötet öppnades av ordförande Alina Anderson kl 17:16.
 
Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:

  • I generalsekreterarens frånvaro, väljs Christoffer Backlund till mötessekreterare.
  • Äldramannarådets ordförande samt nya medlemmar presenterade sig
  • Budgetuppföljning av Q2
  • Stora Utskottet ledde diskussion kring policydokumentet

 
Övriga ärenden
Motion av Anton Nilsson presenteras: revidering av central valnämndens belöningssystem.
Det beslöts att Alina Anderson och Melina Weckman tillsätter en arbetsgrupp för motionen, med kravet att en medlem skall vara från Vasa.
 
Mötet avslutades kl. 19:35.