Mötesreferat

Mötesreferat från styrelsemöte 14/2018

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 14 /2018
Plats: SEB, Sanduddsgatan 7A, II våningen.
Tid: 2.5.2018 kl. 13.12
Närvarande:
Henna Konsti, Ida Andersén, Christian Nygård, Amos Schalin, Edvard Björk, Filip Styrström, Camilla Mäkinen
 
Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Hanken Tennis Club beviljades klubbstatus vid SHS.
 • Bryggmästeriet nekades klubbstatus vid SHS.
 • NESU-SHS projektbidragsansökan bordläggs till nästa möte.

 
Styrelsens aktiviteter:

 • Styrelsen har genomfört ett kår- och måltalko då Casa-salen blev målad med hjälp av kåraktiva.
 • Styrelsen har arrangerat en Vappenpicknick till alla kårmedlemmar.
 • Styrelsen har arrangerad Kåraktivas Vappensitz.
 • Styrelsen har haft möte med inspektor Minna Martikainen.
 • Styrelsen har deltagit på UF middagen.
 • Konsti, Nygård och Styrström har deltagit på Kylteri KOPO-träff arrangerad av KY.
 • Konsti har deltagit borgmästarens Vappen coctail med generalsekreterare Mäkinen.
 • Nygård och Andersén har haft möte om en app som promotar välmående
 • Nygård och Styrström har varit på Tradbörs sitz
 • Nygård och WSC har träffat biträdande borgmästare Sanna Vesikansa
 • Nygård har deltagit på WSC Helsingfors möte
 • Schalin har varit styrelseövervakare på 1maj festen
 • Andersén har deltagit i Nordic Board möte med Konsti.
 • Andersén har hållit Ordförandeutskottets möte.
 • Andersén och Konsti har haft integrations-möte med styrelsemedlemmar från Vasa.
 • Andersén har
 • Styrström installerat nya mixern och lagat hålet i DJ-båset
 • Styrström har haft möte med administrationen om anonyma tenter.
 • Styrström och Weckman har haft möte med SSHV om genomströmningen.
 • Björk har varit på möte med KLM
 • Björk har förhandlat vidare med potentiella samarbetspartners

 
Mötet avslutas 13.58