Mötesreferat

Mötesreferat från styrelsemöte 12 /2018

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 12 /2018
Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A, II våningen.
Tid: 11.4.2018 kl. 13.05
Närvarande:
Henna Konsti, Christian Nygård, Amos Schalin, Edvard Björk, Filip Styrström, Melina Weckman, Camilla Mäkinen, Oscar Byman
 
Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:
 

 • Ansökningstiden till Centralvalnämndes ordförande förlängdes till den 23.4.2018
 • Hankens Golfsällskap beviljades klubbstatus
 • HankAdventure beviljades klubbstatus
 • Oscar Byman valdes till ordförande och Filip Jägerroos valdes till vice-ordförande för SESS förvaltningsråd
 • Ida Andersén valdes som representant i Nordic Board tillsammans med kårordförande

 
Styrelsens aktiviteter:

 • Styrelsen har haft rekorskaffe.
 • Styrelsen har haft kårtalko och måltalko
 • Konsti har deltagit i KPV möte
 • Styrström har med Nygård och Schalin haft ljudtekniker att kontrollera ljudsystemet på Casa.
 • Styrströman litat INK för design av UU collare samt uppdatering av UU:s grafiska profil.
 • Styrström har tagit kontakt med nordiska samarbetspartners gällande anonym tentering.
 • Weckman har deltagit i SYL sektoritapaaminen
 • Weckman har haft GDPR möte
 • Weckman har deltagit i IT-rådets möte
 • Weckman och Konsti har hållit ordförandeutskottets möte.
 • Schalin har varit på möte med KSO
 • Nygård har övervakat på Herr och Dam
 • Björk har hållt NU möte
 • Björk har fortsatt planeringen av HND
 • Björk har varit på möte med Meltwater
 • Björk har jobbat med att samla in spons till den nya Kåren

 
Mötet avslutades 14:03