Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 4/2018

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 4 /2018
Plats: SEB, Perhogatan 6, III våningen.
Tid: 7.2.2018 kl. 13.00
Närvarande:
Henna Konsti, Ida Andersén, Christian Nygård, Melina Weckman, Amos Schalin, Edvard Björk, Camilla Mäkinen
Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:
– Christian Nygård valdes till studeranderepresentant i Unisports direktion
– Styrelsen har beviljat projektbidrag till Hankski
Övriga ärenden
– Styrelsen har diskuterat kutymen kring hälsningar till årsfester, man beslöt att Melina Weckman kommer att göra en mall
– Styrelsen beslöt att Ida Andersén är ansvarig för anmälan och hälsning till årsfesterna
Styrelsens aktiviteter
– Styrelsen har deltagit på Ekonomernas intro-dagar och träffat SSHV.
– Styrelsen har deltagit på EC’s welcome dinner.
– Styrelsen har haft möte med inspektor Martikainen.
– Styrelsen har haft utbildning om studieplanen med Sabina Eerola
– Styrelsen har träffat sin FSF-fadder Petra Laiti.
– Styrelsen har deltagit på Kylteri-dagarna.
– Styrelsen har deltagit på presentationer av studieplanerna.
– Styrelsen har deltagit på UF-middag.
– Styrelsen har haft jämställdhetspolicy-utbildning.
– Styrelsen har haft kommunikations utbildning
– Styrelsen har haft sin första strategidag.
– Styrelsen har haft skifte.
– Styrelsen har ordnat kårmässa.
– Styrelsen har haft möte med ÅFK.
– Henna Konsti har deltagit på kylteriordförandenätverkets möte och seminarium.
– Henna Konsti har deltagit på märkes- och stipendienämndens möten.
– Henna Konsti har deltagit på UFs möte.
– Henna Konsti har deltagit på Niords styrelsemöte.
– Henna Konsti har hållit välkomsttal för IHD.
– Henna Konsti har deltagit på FSFs ordförandedag.
– Ida Andersen har utbildat nya ekonomisekreteraren.
– Ida Andersen har ordnat strategidag.
– Melina Weckman har ordnat utbildning för PR-huvud.
– Melina Weckman har ordnat styrelsefotografering.
– Melina Weckman & Filip Styrström har deltagit på kandidatfest.
– Melina Weckman & Edvard Björk har besökt WhyPrint.
– Melina Weckman har skickat ut årets första newsletter.
– Christian Nygård har haft utbildning med Alina Anderson & Petra Laiti.
– Christian Nygård har besökt Svenska Teatern tillsammans med Ida Andersén, Filip Styrström och Edvard Björk.
– Christian Nygård har haft direktionsmöte med SHVS.
– Christian Nygård har varit på World Student Capitals första möte för året.
– Christian Nygård har deltagit på välmåendegruppen Sibelius första möte för året.
– Amos Schalin har deltagit i renoveringsmöte med Henna Konsti.
– Edvard Björk har deltagit i ett möte med Erik Lund.
– Edvard Björk har haft det första mötet med näringslivsutskottet.
– Edvard Björk har börjat jobba på HFN.
– Edvard Björk har förnyat samarbetskontrakt.
– Edvard Björk har inlett samarbetet mellan Henrik Steinbrecher och NU.
– Filip Styrström har inlett rekryteringsfasen för nya IR-repsar.
– Filip Styrström har börjat gå igenom ljudsystemet och kolla på olika lösningar.
– Filip Styrström har tillsammans med AR-studeranderepresentanterna skickat ut ett frågeformulär gällande fördjupad praktik inom finansiell ekonomi på magisternivå.
– Filip Styrström har deltagit i disciplinnämndens möte på Hanken.
Mötet avslutades 13:57