Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 3/2018

Svenska handelshögskolans studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 3/2018
Plats: SEB, Perhogatan 6, III våningen.
Tid: 31.1.2018 kl. 13.00
Närvarande:
Henna Konsti
Ida Andersén
Filip Styrström
Amos Schalin
Christian Nygård
Melina Weckman
Edvard Björk
Camilla Mäkinen
Jonathan Luomala
Mötet öppnades kl 13.03
Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet.
– Camilla Mäkinen beviljades i egenskap av studentkårens generalsekreterare rätten att teckna studentkårens namn tillsammans med vice ordförande Ida Andersén.
– Studentkårens generalsekreterare beviljades konto- samt nätbanksrättigheter.
– Studentkårens generalsekreterare beviljades rätten att ingå avtal om bankkort.
– Beslut om öppnande av ordinarie- samt suppleantplats vid institutionsrådet för nationalekonomi.
– Beslut om entledigande av studentrepresentant Grönholms ordinarie plats vid institutionsrådet för marknadsföring och logistik.
– Beslut om öppnande av ordinarie plats vid institutionsrådet för marknadsföring och logistik.
– Beslut om öppnande av ordinarie-samt suppleantplats vid institutionsrådet för företagsledning och organisation.
– Beslut om öppnande av två suppleantplatser vid institutionsrådet för finansiell ekonomi och statistik.
– Beslut om öppnande av ordinarie samt två suppleantplatser vid institutionsrådet för redovisning och handelsrätt.
– Styrelsen valde två suppleanter till SHS:s representation i Finlands Ekonomer.
Övriga ärenden.
– Hankskis projektbidragsansökan avlades på basis av för lite information. Hankski hade inte kommit in med begärd tilläggsinformation. Hankski uppmanas söka på nytt.
– CNs projektbidragsansökan beviljades.
– Ljudsystemet på Casa diskuterades.
– Renoveringen av Casa diskuterades.
– IKs ordförande Jonathan Luomala föredrog kommittéens verksamhetsplan för det kommande året.
Mötet avslutas kl 14.28