Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 14/2017

Svenska Handelshögskolans Studentkår

Mötesreferat för styrelsemöte 14/2017

Plats: SEB, Sanduddsgatan 7 A, II våningen.

Tid: 5.5.2017 kl. 08:30

 

Närvarande:

Lumivirta

Granholm

Laiti

Anderson

Nyström

Holm

Palmgren

 

Mötet öppnades kl. 08:30

 

Styrelsen behandlade följande ärenden under mötet:

Proposition till fullmäktige gällande donation av ekonomiska medel till SESS.

 

Proposition till fullmäktige gällande kommittéreglemente.

 

Val av representant till pedagogiska rådet.

 

Val av ordinarie och suppleant representant till institutionsrådet för företagsledning och organisation.

Mötet avslutades kl. 9:15.