Idrott

På denna sida hittar du mera information om olika idrottsmöjligheter och hälsovård som ges till studeranden som betalar kåravgiften. SHS har även en egen Idrottskommitté som ordnar evenemang för alla hankeiter. Dessutom finns det flera klubbar i SHS som regelbundet idrottar.

Unisport

Avvisa din studiestress genom att motionera vid UniSport! UniSport-idrottscentren är belägna i Helsingfors centrum, Tölö, Gumtäkt, Mejlans och Otnäs och kan nås med enkla trafikförbindelser. Som hankenit kan du motionera vid UniSport till ett förmånligt pris. Med vårt säsongskort får du tillgång till fem olika gym och nästan 40 olika gruppträningar vid alla av våra center.

Vid UniSport kan du motionera på ett mångsidigt sätt med olika idrottsformer, allt från bollspel till spinning och från yoga till body attack. Vi erbjuder därtill idrottskurser i vilka du kan påbörja en helt ny gren eller fördjupa ditt kunnande i någon grens fortsättningskurs. Populära kurser hos oss är till exempel danskurser samt Personal Training i smågrupper där yrkeskunniga tränare leder träningen. Vi satsar på att förbättra ditt välbefinnande på ett helhetsbetonat sätt, så hos oss kan du ta hand om kropp och själ med massage, näringstjänster och till och med tupplurer.

Du kan träna flexibelt vid UniSport med säsongskort för olika långa perioder, tiogångerskort eller engångsavgift. Det förmånligaste alternativet för dig är vårt säsongskort på 12 månader för hankeiter.

Läs mer om UniSport på vår webbplats:

Vi betjänar dina motionsbehov från tidig morgon till sen kväll sju dagar i veckan. Kom till oss just då det passar dig och precis som du är. Vid UniSport är stämningen alltid god!

Studenthälsan

När du betalat din studentkårsavgift har du rättighet att använda Studenternas Hälsovårdsstiftelses, SHVS, tjänster. Detta innebär att du kan besöka vilken av deras hälsovårdsstationer som helst samt få gratis eller väldigt förmånlig hälsovård. För dig som studerar på Hanken i Helsingfors är det SHVS hälsovårdsstation i Helsingfors på Tölögatan 37A och i Otnäs på Otnässvängen 12 som är närmast.
SHVS erbjuder allmän hälsovård, oralvård samt mentalvård för studeranden.

Tidsbeställningen sker via telefon och rätt nummer hittar du här: 

SHVS erbjuder även tjänsten Self där du själv kan kontrollera, avboka samt boka (då du fått lov av en läkare) tider. Det rekommenderas att man tar i bruk Self servicen genast då du betalat din kåravgift. SHVS har även tillgång till OmaKanta, där all din sjukhistoria sparats, för att kunna försäkra alla om en så bra vård som möjligt.


För vidare information, gå in på SHVS hemsida: 

Jämställdhet och trakasserier

Hej på er!

Vi är årets jämställdhets- och trakasseriombud! Vi finns till för att hjälpa, stödja och föra framåt ärenden som berör jämställdhet och trakasserier. Våra namn är Frida Winberg och Axel Anderson, och vi sitter båda i styrelsen 2023. Frida innehar posten Socialpolitik i årets styrelse, medan Axel kommer att vara ansvarig för utbildningspolitik på SHS under det kommande året.

Vår studentkår kallar sig gärna “Finlands roligaste studentkår”, och till vår uppgift hör att se till att alla kan känna att detta stämmer. Alla våra medlemmar är lika viktiga, och därför ska alla kunna känna sig trygga på våra evenemang och i våra utrymmen. Vi vill inte att någon ska känna sig dåligt behandlad eller kränkt. Vårt mål är att se till att alla känner sig välkomna till SHS.

Ifall du känner dig utsatt på något sätt är det bara kontakta oss! Ni kan nå oss genom e-post (trakasseri@shs.fi) eller bara genom att komma och tala med oss i person. Dessutom kan du alltid skicka epost även till oss personligen: frida.winberg@shs.fi och axel.anderson@shs.fi. Du kan kontakta oss ifall du eller någon du känner blir ojämlikt behandlad, kränkt eller trakasserad. Kom ihåg att inget ärende är “för litet” eller oviktigt att ta upp, och att alla ärenden ni tar upp med oss är konfidentiella!

För en rolig och jämställd studentkår!

Frida Winberg, Axel Anderson

Idrott

Studentkåren erbjuder många olika idrottsmöjligheter, och strävar efter att erbjuda våra studentkårsmedlemmar olika slags aktiviteter. Bland annat har vi flera klubbar som ordnar en bred variation av sportevenemang, samt en egen Idrottskommitté som ser till att det finns olika slags aktiviteter öppna för alla Hankeiter.

Som Hankeit har du möjlighet att träna på Unisport för ett väldigt förmånligt pris.

Mera information om Unisport hittar du här: