NESU-SHS

NESU-SHS

NESU-SHS är en av de nyaste medlemmarna i Nordiska Ekonomie Studerandes Union, som inkluderar studentkårer från en stor del av hela Finlands handelshögskolor. Utöver Finland räknas även Island och Estland till de mest aktiva länderna inom NESU.

Unionen är till för att främja samarbetet mellan ekonomistuderanden, vilket skapas med hjälp av t.ex. gemensamma sitzer, seminarier och fantasifulla stugveckoslut. Ett stort antal fartfyllda evenemang finns tillgängligt till för alla Hankeiters glädje året runt – nu när NESU finns även inom SHS, har alla Hankeiter den utsökta möjligheten att festa tillsammans med blivande ekonomer allt från Uleåborg ända till kära grannen KY!

Alla ovanstående har som livsuppgift att svara på dina frågor, så tveka inte att ta kontakt med någon av dem ifall du undrar något! Du kan även kontakta oss på nesu-shs@nesu.net.